Holbæk KommuneBUPL oplyser i en pressemeddelelse, at antallet af pædagoger i Holbæk Kommune er faldet. BUPL oplyser ikke, at børnetallet er faldet mere, hvorfor normeringerne i dag er bedre end tidligere.

”Det er korrekt, at vi ikke bruger lige så mange penge på pædagogisk personale som i 2010. En pointe, BUPL helt glemmer at oplyse, er dog, at børnetallet samtidig er faldet markant”, forklarer Lars Dinesen, der er formand for Udvalget for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune.

Sammenlignet med 2010 er antallet af pædagoger faldet med cirka 17 procent, svarende til cirka 110 fuldtidsstillinger. I samme periode er børnetallet for 0-6 års-området faldet med cirka 20 procent. Der er således 776 færre børn i de kommunale småbørnsinstitutioner og 419 færre i dagpleje.

”Jeg ærgrer mig over, at BUPL ikke lige har kontaktet os, så vi kunne sætte deres tal i perspektiv. Det havde givet et mere korrekt billede af situationen”, pointerer udvalgsformanden.

Bedre normeringer end tidligere
Når børnetallet falder mere end antallet af medarbejdere, giver det sig naturligt udslag i bedre normeringer. I dag er der således færre børn pr. medarbejder, end der var i 2010. Børnetal opgøres i enheder, hvor vuggestuebørn tæller som to enheder og børnehavebørn som én enhed. I dag er der i gennemsnit 7,5 enheder pr. fuldtidsansat.

Mange pædagoger i Holbæk
Ser man på, hvor stor en del det pædagogiske personale udgør af den samlede medarbejdergruppe, ligger Holbæk Kommune over landsgennemsnittet. I Holbæk Kommune er cirka hver ottende en pædagogisk medarbejder, mens det på landsplan er cirka hver tolvte.

”Jeg er helt enig med BUPL i, at det kan svare sig at investere i børn. Når vi prioriterer at have relativt meget pædagogiske personale, er det fordi, vi ønsker at give vores børn den bedste ballast til at skabe sig et godt liv”, siger Lars Dinesen.