Et bredt flertal bestående af 29 ud af 31 medlemmer af Holbæk Byråd har indgået en aftale om Budget 2018-2021. Partierne anvender muligheden for at sætte skatten op og bruger indtægterne på serviceområderne.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er gået sammen om en aftale om Budget 2018-2021. Partierne gør brug af muligheden for at sætte skatten op med i alt 43,5 millioner kroner og optager de lån, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet grønt lys til.

Mens lånemulighederne blandt andet anvendes til at styrke likviditeten, bruges de ekstra skatteindtægter til at rulle en række spareforslag fra Økonomiudvalgets oprindelige budgetforslag tilbage. Det gælder særligt på børne- og ældreområdet.

Der er endvidere blevet plads til et løft på småbørnsområdet på 20 millioner kroner. Herudover vil pædagogerne i folkeskolen ikke fremover være bundet til mellemtrinnet. I stedet skal de styrke inklusionen bredt i skolen. Halvdelen af ressourcerne bliver desuden flyttet til daginstitutionsområdet.

Partierne bag aftalen har endvidere lavet en udviklingspulje på i alt 10 millioner kroner. Midlerne skal anvendes til at understøtte projekter, der styrker de lokale fællesskaber i hele kommunen. For at styrke turismen på Orø bliver det desuden gratis at tage cyklen med sig på Orø-færgen.

Aftalen betyder endvidere, at en foreslået reduktion på omkring 15 millioner kroner til kommunens enheder ved sygdom trækkes tilbage. Hertil kommer, at partierne fastholder en investering på fem millioner kroner i kompetenceudvikling af personalet i kommunen, ligesom der også er fjernet en besparelse på tre millioner kroner fra trepartsmidlerne.

For at sikre en sund økonomi i hele budgetperioden skal der fra 2019 gennemføres en effektiviseringsstrategi på 28 millioner i 2019, 56 millioner i 2020 og 84 millioner i 2021. Hertil kommer, at anlægsrammen reduceres med 36,9 millioner kroner i 2019 og 2,6 millioner kroner i 2020.

Der gennemføres endvidere en reduktion på administrationen som følge af decentralisering på 5 millioner kroner i 2018 stigende til 10 millioner i overslagsårene.