Så skal der igen dyrkes massemotion på Storebæltsbroen. Lørdag den 11. september 2021 afholdes Broløbet Storebælt med start kl. 15.30. Det er et motionsløb fra Korsør til Nyborg, oplyser A/S STOREBÆLT.

Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de vestgående spor i retning mod Fyn/Jylland og vejens status ændres fra motorvej til almindelige landevej med hastighed på 80 km/t. Trafikomlægning sker fra kl. 14.45. Det forventes, at trafikken er omlagt til normaltrafik igen på hele forbindelsen kl. 19.30.

Der kan opstå kort ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 20 minutter, mens trafikken omlægges.

Motionsløbet afvikles på broens to østgående spor i retning mod Sjælland. Motionsløbet starter i Halsskov og slutter i Nyborg.

 

Foto: ABW