Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse har onsdag aften andenbehandlet og endeligt godkendt Budget 2019. Dermed er der slået søm i den politiske aftale, som et flertal på 29 ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer fremlagde den 21. september.

”Jeg vil gerne rose mine kolleger for et godt forløb omkring budgettet. I sidste ende var der 29, der stemte for budgetforslaget, men i forhandlingerne var alle 31 med til det allersidste og bidrog afgørende til et solidt budget, der balancerer mellem at styrke udvalgte områder og holde fast i en ansvarlig økonomisk linje”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Foto: ABW
Styrkelse af folkeskolen
Den økonomiske situation i Holbæk Kommune tillader ikke de store armbevægelser, men idet kommunalbestyrelsen har gennemført en række effektiviseringer og enkelte besparelser var der skabt et råderum til at prioritere udvalgte områder. Her har folkeskolen haft et særligt fokus.

”Vi skrev i vores arbejdsprogram, at vi ville prioritere folkeskolen. I budgettet har vi nu styrket området med 21 millioner om året. Træerne vokser ikke ind i himlen, men konkret giver pengene blandt andet mere tid til forberedelse for lærerne og mere feedback til eleverne samt færre børn i klasserne. Det er der brug for, og det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Grønne løsninger
En del af Budget 2019 skubber på en udvikling med fokus på grønne løsninger på tværs af kommunen.
”Vi har en ambition om at gøre Holbæk Kommune grønnere. Cykelstier er dyre anlægsprojekter, men det er lykkedes at lave en pulje på 12,5 millioner kroner. Den kan med tiden vokse og dermed bane vejen for flere og sikrere cyklister på vores veje. Samtidig sikrer vi, at der fremover ikke bruges pesticider på de kommunale områder, og vi vil også undersøge, om vi kan sikre vores særligt værdifulde natur bedre. Igen er det de små skridt politik, men vi går i den rigtige retning”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Uddannelse til de unge
Borgmesteren slår også ned på et punkt, der ikke er løbet med den store opmærksomhed.
”Det er helt afgørende for vores unge, at vi trækker nogle uddannelsesmuligheder til vores del af landet. Vi har lige budt den nye sygeplejerskeuddannelse velkommen på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter eller HUSC. Vi håber, det er første skridt i retning af at genskabe Holbæk som en uddannelsesby. Derfor har det også været enormt vigtigt for os, at vi med Budget 2019 sikrer en mere fast finansiering af HUSC”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Budget 2019 betyder blandt andet også et løft til beskæftigelsesindsatsen for hurtigere at få kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere tilbage i job, ligesom der også er sat penge af til etableringen af et plejecenter i Holbæk.

Du kan læse meget mere om budgettet på www.holbaek.dk/budget