Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen flyttede sit kontor til Tølløse den 7. og 8. november, med base i No1, hvor der begge dage var åbent borgmesterkontor. Det fortæller Tølløse Lokalforum.

Der var også besøg på skoler, virksomheder, idrætsforeningerne, Aktivitetshuset og så var der fællesspisning torsdag i No1.

“Fredag eftermiddag var Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse på byvandring med Christina og John Harpøth, hvor vi fik mulighed for at udtrykke vores bekymring i forhold til bygninger på indfaldsvejen, som står tomme og forfalder, og hvilke indtryk det efterlader for folk som kører igennem Tølløse,” oplyser Flemming Sommer, Tølløse Lokalforum.

Foto: Tølløse Lokalforum

“Vi fik en god dialog om de udfordringer og om de gener/mangler, som vi følte, at Bane Danmark har efterladt i Tølløse, herunder gangtunnellens udformning. Fra borgmesterens side var der stor anerkendelse af det frivillige arbejde med at forskønne og vedligeholde de grønne arealer omkring dobbeltsporet,” tilføjer han.

Turen gik videre til Rødtjørnevej, som i flere år har afventet FORS’ etablering af separeret kloakledning til hhv. spildevand og regnskab. FORS har efterfølgende tilkendegivet over for John Harpøth, at arbejdet vil blive udført i 2. kvartal 2020, hvorefter vejen kan blive asfalteret. Endelig blev planerne for den kommende bypark mellem Rødtjørnevej og Dalvænget præsenteret.

“Vi sluttede mødet af med en snak om Tølløse. Fokus for lokalforum er at sikre en boligudvikling så der er boliger nok til byens borgere og tilflytter. Fra Christina og Johns side var der anerkendelse af det store arrangement som politikkerne oplever i Tølløse, og den opbakning og ros som borgerne giver til byens skoler, institutioner, aktivitetscenter mv.,” oplyser Flemming Sommer.