Holbæk Kommune inviterer til borgermøde angående trafiksikkerhedsforbedrende tiltag ved eksisterende stikrydsning af Ringstedvej i Svinninge samt eventuelle fartdæmpende foranstaltninger.

Borgermødet afholdes torsdag den 9. november kl. 18.30-20.30 på Svinninge Skole, Hovedgaden 76F, 4520 Svinninge.

I Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsplan er der bevilliget kr. 200.000 til at afhjælpe udfordringerne med blandt andet ringe oversigtforhold ved stiudmundingen på Ringstedvej samt hastigheden på strækningen.

For at kunne få en dialog om mulige tiltag samt få lokale input til projektet og trafiksikkerheden på strækningen afholder Vækst og Bæredygtighed Mobilitet borgermøde.

Kilde

Foto: ABW