Holbæk Kommune indkalder til borgermøde, som et led i evalueringen af vejafspærringer på Højen i Holbæk.

Borgermødet finder sted onsdag d. 26. maj kl. 19.00 og bliver afholdt på Højen 38, 4300 Holbæk.

Da trafikmængden af både cykler og biler forventes at stige i forbindelse med etablering af Holbæk Have byggeriet, og på grund af den trafiksikkerhedsmæssige stand på vejen, besluttede Kommunalbestyrelsen i februar at lave Højen om til en cykelgade. Beslutningen har resulteret i en forsøgsordning, hvor de nordlige sideveje er blevet spærret af for på den måde at kunne evaluere fordele og ulemper.

På borgermødet præsenterer de det nuværende løsningsforslag, og man har mulighed for at komme med spørgsmål eller input hertil.

Af hensyn til overblik over mængden af deltagere, skal du tilmelde dig borgermødet ved at sende en mail til andjo@holb.dk