Forskere fra Roskilde Universitet inviterer borgere til at udvikle et fælles borgerkort over Naturpark Åmosen med de fortællinger, historier og oplevelser, der knytter sig til landskabet.

Fra onsdag den 19. august og de følgende tre måneder lancerer forskere fra Roskilde Universitet et nyt borgerkort over Naturpark Åmosen, og forskerne inviterer områdets borgere til at tage stedet i egne hænder og bidrage med personlige historier om landskabet, naturen og kulturen omkring Åmosen. Initiativet er en del af et stort projekt, der skal formidle Åmosens kulturhistoriske og geologiske værdier i landskabet ved at inddrage borgernes egen viden, fortællinger og oplevelser i området. På bibliotekerne i Holbæk Kommune vil man kunne finde en udstilling om projektet og udfylde et borgerkort. Dette kan også gøres digitalt via dette link: https://bit.ly/3hBjqHU

Når borgernes historier er blevet verificeret, vil de dukke op sammen med de andre historier og være frit tilgængelige for alle borgere og besøgende.

Projektleder, lektor Thomas Skou Grindsted fra Roskilde Universitet, beskriver projektet:

“I projektet ‘Nye veje i Naturpark Åmosen’ indsamler vi fortællinger, og vi laver det, man kalder borgerkortlægning. Det er nyt i naturpark-regi. Vi vil gerne have alle de særegne fortællinger frem, som borgerne kender, og vi håber, borgerne har lyst til at være med til at indsamle fortællingerne. Det kan f.eks. være fortællinger om Pandekagestedet, hvor en stor sten i landskabet siges at vende sig mod duften af pandekager, eller Tivolibakkerne, der føles som en rutsjebanetur, når man kører over dem, eller andre steder med særlig kultur eller natur. Det er borgerne, der kender de bedste historier om deres områder,” siger han.

Forskernes håb er, at de om tre år vil have et borgerkort med en masse spændende fortællinger. Planen er, at borgerkortet vil være offentligt tilgængeligt på naturparkens, kommunernes og turistaktørers hjemmesider.

“Håbet er, at borgere og gæster kan printe fortællingerne hjemmefra, så de kan bevæge sig rundt i landskabet og få en oplevelse af, hvor fantastisk Åmosen er. Det kan også blive til offentlige kort, foldere, plakater og andet materiale med borgernes fortællinger på, som man kan printe og eksempelvis hænge op derhjemme,” fortæller Thomas Skou Grindsted.

Nordea-fonden støtter med 11,1 mio. kr. til etablering af ny infrastruktur i Naturpark Åmosen i form af stier, adgang til søer og åer og formidling af spændende viden om landskabet, som rummer skatte fra jægerstenalder til vikingetiden.

“Naturpark Åmosen er stor natur og vigtig kulturhistorie, som endnu flere nu får mulighed for at opleve. Vi håber, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Følg projektet ‘Nye veje i Naturpark Åmosen’ på hjemmesiden www.ruc.dk/npaa eller http://naturparkaamosen.dk/

Foto: ABW