Har du planer om at købe bolig i Holbæks nye områder, som Holbæk Havneby eller de nye bebyggelser på Munkholmvej, er der hjælp at hente hos Holbæk boligadvokat og købermægler.

Ejendomshandel kan for de fleste være et af livets store investeringer, som typisk finder sted 1-2 gange i livet, hvorfor det er vigtigt at handle rigtigt.

For førstegangskøberen kan et boligkøb være uoverskueligt og frustrerende, samtidig med at der findes et hav af dokumenter, som købsaftalen, tilstandsrapporten, servitutter og lokalplaner, der alle kræver grundig gennemlæsning. Det er ikke ualmindeligt, at dokumenter tilsammen rummer 200 sider, og består af tekniske juridiske fagtermer, som ikke altid er let forståeligt for den almindelige køber.

Boligadvokatens fordele
Det er blandt andet i dokumenterne, at boligens tilstand kommer til udtryk, hvor det er også er på baggrund af disse, at boligadvokaten kan forberede et realistisk bud til mægleren. Dette er dog ikke den eneste fordel ved at benytte en boligadvokat.

Udover at gennemgå dokumenterne kan boligadvokaten udarbejde et advokatforbehold i købsaftalen. Det vil sige, hvis du som køber har underskrevet købsaftalen, og advokaten i mellemtiden gør et mærkværdigt fund i aftalen af afgørende karakter, kan advokaten omkostningsfrit trække køber ud af handlen. Uden advokatforbeholdet skal køber betale sælger 1% af salgsværdien, som godtgørelse.

Boligadvokat Holbæk har med sin mange års erfaring stor viden om, hvor de fleste fejl og mangler ved boligen befinder sig. Derfor kan boligadvokaten på kort tid få overblik over ejendommen, og hvilke forhandlingsteknikker der skal anvendes.

Derudover kan boligadvokaten fungere som tovholder ved handlen, og sørge for at aftalte deadlines og vilkår overholdes.

Sælger har stort set altid en ejendomsmægler ved sin side, og i Holbæk går man typisk til enten Danbolig på Ahlgade, Home eller EDC på Labæk. Ejendomsmægleren bliver også kaldt “sælgers mand” som varetager sælgers interesser, og vil efter bedste evne sørge for at handlen går til sælgers fordel.

Som køber står du derfor alene om boligkøbet, hvorfor de fleste vælger at kontakte en boligadvokat eller en købermægler. Disse vil rådgive og vejlede køberen om boligkøbet, stå for prisforhandlingerne, berigtigelsen af handlen og i det hele taget være til købers rådighed fra start til slut.