Tirsdag den 10. november tikkede den gode nyhed ind fra Slots- og Kulturstyrelsen: Holbæk Bibliotekerne har fået bevilget over en halv million kroner til projektet ”Sammen om skolestart”. Et projekt, hvor litteraturen skal gøre overgangen fra dagtilbud til skole lettere at håndtere for de små størrelser. Dette oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Sammen om skolestart
De har knoklet længe på projektet, og de har ventet med spænding på svaret. I går kom det så: projektet ”Sammen om skolestart” er et af de 34 projekter, som Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at støtte. Projekter, som blandt andet styrker danskernes læselyst, udvikler inspirerende læsefællesskaber og fremmer biblioteksudviklingen i Danmark. Midlerne kommer fra ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” under indsatsområdet ”Læselyst og læsefællesskaber for alle”. I år involverer projekterne som noget nyt forfattere og kunstnere, så de får nogle ekstra muligheder for at få gang i hjulene under coronakrisen.

Vil gøre det lettere at gå over broen fra dagtilbud til skole
”’Med sammen om skolestart’ bruger vi vores kendskab til børn og litteratur til at gøre børnenes overgang fra dagtilbud til skole lettere.”, fortæller Projektleder Rikke Rørbeck Drustrup. ”Vi vil gøre det lettere for fagpersoner og forældre at hjælpe børnene over den bro, der er fra børnehaveliv til skoleliv. For det er en vigtig periode i børnenes liv, når de skal forlade det trygge miljø i børnehaven for at gå på opdagelse i en helt ny verden.”, fortæller Rikke Rørbeck Drustrup.

Børnebog bliver nøglemateriale
Et af nøglematerialerne i projektet er en børnebog, som forfatter Maj-Britt Westi skal skrive i samarbejde med Dansklærerforeningen. Maj-Britt Westi bor i Holbæk og er forfatter til kulturbogen ”Kille & Kalle”, som omdeles til alle 5-årige i Holbæk Kommune. Hun er derfor vant til at se verden, som den ser ud med de 5-åriges øjne. Maj-Britt Westi står også bag ”Find fidusen med Læsefidusen”, som børn og forældre allerede kender som et af bibliotekets tilbud til børnehaverne.

Alle 5-årige børn i landets dagtilbud kommer til at modtage bogen, som altså nu skal skrives. Desuden får landets biblioteker en værktøjskasse med blandt andet et årshjul, de kan bruge i arbejdet med at understøtte formidlingen af overgangen fra dagtilbud til skole. Der bliver også etableret et online forum baseret på en litterær ”overgangs-kanon”.

Vores biblioteker kan noget helt særligt
Formand for udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen fortæller, at tildelingen er en anerkendelse af de helt særlige erfaringer, Holbæk Bibliotekerne har. ”Her i Holbæk Kommune er vi stærke, når det handler om samarbejde mellem kulturen og skoleområde. Vores bibliotek har en lang tradition for at arbejde tæt sammen med skolebibliotekerne. De erfaringer kommer nu i spil til glæde for alle børn i hele landet. Det er godt nok en god nyhed.”, siger Ole Hansen.

Han bakkes op af formand for Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune, Susanne Utoft: ”Det er en virkelig god idé at give alle landets børnehavebørn en bog, som handler om overgangen til skolelivet. Den måde, vi som børn lærer at tackle den slags overgange på, har vi jo med os gennem hele livet. Så det giver så meget mening, at vi lader litteraturen og bibliotekernes særlige viden hjælpe børnene godt i gang med deres skolestart.”, siger Susanne Utoft.

Holbæk Bibliotekerne med på to yderligere projekter
De 34 projekter understøtter på forskellig vis folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentres arbejde med læselyst og læsefællesskaber. Mange projekter er rettet mod grupper i samfundet, der ikke så ofte selv opsøger litteratur og læsning. For eksempel er syv kommuner, herunder Holbæk Kommune, med Hillerød Bibliotekerne i spidsen, gået sammen om at udvikle nye metoder til læsegrupper som sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere. Projektet hedder ”Sunde Læse Fællesskaber for udsatte borgere”. Der fokus på, at resultaterne fra projektet bliver delt, så de kan komme de mest udsatte og sårbare borgere til gavn, uanset hvor de bor i Danmark.

På Solrød Bibliotek får projektet ”Mærk litteraturen”, som er rettet mod borgere med demens, støtte. Også her er Holbæk Bibliotekerne med i projektet, som handler om at skabe relevante bibliotekstilbud til borgere med demens.

Fakta om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre
Kulturministeriet støtter udviklingen af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre med ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Det er kulturministeren, der træffer afgørelse om de strategiske indsatsområder for puljen, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. I år er puljen udbudt med indsatsområdet ”Læselyst og læsefællesskaber for alle.” Slots- og Kulturstyrelsen har i år modtaget og behandlet i alt 65 ansøgninger, hvoraf 34 projekter har modtaget støtte.

Foto: ABW