bognæsskov
                                  Bognæs Skov

Bognæs bro er populær, men dens fremtid har på det sidste dinglet i en tynd tråd. Nu er der fundet en løsning så broen kan blive, endda i en permanent og moderne form.

Udvalgene ”Klima og Miljø” og ”Kultur, Fritid og Fælleskab” har hver især besluttet at give Holbæk Marina en håndsrækning på 100.000 kr. til at hjælpe med at finansiere en 50 meter fast stålbro med en flydebro på 50 m som forlængelse. Det skal erstatte den ellers eksisterende Bognæsbro, der bliver sat op og taget ned hvert år.

”Mange mennesker bruger Bognæsbroen. Både sejlere, badegæster, spejdere og skoler. Det ville være meget kultur at gå glip af, hvis vi ikke gik ind og støttede en ny bro.” mener Emrah Tuncer, formand for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”.

Holbæk Marina har hvert år siden 1985 sat Bognæsbroen op, så badegæster, sejlere og flere andre kunne nyde godt af den. Men det tunge og hårde arbejde har ødelagt lysten til at sætte broen op hvert år hos Marinaens medlemmer. Holbæk Marina fik sidste år lavet en undersøgelse blandt medlemmerne, der viste at kun 1/3 støttede at bibeholdelsen af broen i sin nuværende form. Det så derfor sort ud for den efterhånden slidte bros fremtid.

”Bognæsbroen har brug for en renovering. For at borgerne kan bruge vores smukke natur, skal forholdene være i orden. Den gamle ordning omkring broen har været en fordel for Holbæk Kommune, men vi mener det er på tide, at vi sammen med Holbæk Marina finansiere en ny og bedre bro” forklarer John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø

Holbæk Marina har allerede selv skudt 140.000 kr. i den nye bro.