Siden efteråret 2022 har Observatoriet testet et nyt koncept; en nørdet-på-den-fede-måde scienceklub, hvor børn går til science med deres familie. Konceptet har løbende været under udvikling, og i år er medlemskaberne blevet revet væk. Familierne kommer fra hele Sjælland, og efterspørgslen er stor. Det skaber stor jubel på Observatoriet.

Stort engagement og efterspørgsel på science

De store og små spørgsmål til verden omkring os er med til at starte nysgerrighed og interesse for naturvidenskab. I Observatoriets scienceklub kan børn sammen med deres forælder eller bedsteforælder få gode oplevelser med udgangspunkt i science. Temaerne til klubaftenerne dækker emner indenfor astronomi, biologi og geologi.

”Vi kigger på lort og landskab, bygger raketter og bliver himmelkaptajner. Vi har oplevet et stort engagement og en lyst til at gå til science fra familierne. I år er vi blevet blæst bagover af den store interesse og efterspørgsel. Flere af familierne kommer langvejs fra, og vi har faktisk været nødt til at oprette et ekstra hold. Det er jo helt fantastisk!” siger Thomas Ræbild Juel, formidlingsansvarlig ved Observatoriet.

I år havde Observatoriet oprettet et hold med plads til 25 børn og én voksen, men allerede efter kort tid måtte der oprettes et hold mere. Det betyder, at der nu går 50 børn til science på Observatoriet én gang om måneden.

Fællesskab og samtaler ved spisebordet

Med scienceklubben ønsker Observatoriet at udbrede interessen for natur gennem et uformelt læringsrum, hvor de gode oplevelser i en tidlig alder og stærke fællesskaber skal være med til at motivere og begejstre børnene til at få øjnene op for naturvidenskab. Leder af Observatoriet, Julie Bouchet, uddyber:

”Vi håber, at scienceklubben kan være med til at forankre interessen for naturfag, hvor fællesskab og opbakning fra familien er ekstrem vigtig. Vi håber også, at nysgerrighed for science kan være med til at skabe samtaler omkring spisebordene derhjemme, så der bliver skabt et fælles billede af, at det også kan være sejt at interessere sig for naturvidenskab.”

Observatoriet overvejer nu, om der skal udvides og tænkes i andre familiescience-aktiviteter i fremtiden.

Brugerbetaling

Observatoriet har løbende eksperimenteret med forskellige former for brugerbetaling for at sikre en gensidig forpligtelse og en driftssikker forankring. Medlemskabet for 2024 koster 450 kr. for ét barn og en medfølgende voksen. Medlemskabet dækker 9 klubaftener i løbet af året.

Scienceklubben består af to hold, Vega og Deneb, som ligger henholdsvis den anden og tredje torsdag i måneden kl. 17-20 fra marts-juni og fra august-december. Første klubaften for hold Vega er torsdag d. 14. marts kl. 17-20.

Scienceklubben er en del af det 4-årige projekt ’Science i SFO’en’, som er støttet af VILLUM Fonden med 4,5 millioner kr. Det overordnede formål med projektet er at styrke børn og unges interesse for science. Projektet er et samarbejde mellem Observatoriet og Skolefritidsordningen i Holbæk Kommune.

 

Foto: ABW