VILLUM FONDEN har offentliggjort deres støtte på 4,5 millioner kr. til projektet ’Science i SFO’en.’ Projektet er et samarbejde mellem Observatoriet i Brorfelde og Skolefritidsordningerne i Holbæk Kommune og har det overordnede formål at styrke børn og unges interesse i science.

Observatoriet ruller ud

Hvorfor er himlen blå? Vokser træer af sig selv? Og hvordan går man på toilettet i rummet? Interessen for naturvidenskab starter med spørgsmål til verden omkring os, og rigtig mange børn møder heldigvis voksne, der hjælper dem med at gå på jagt efter svaret. Men ikke alle. Et nyt projekt i Holbæk Kommune skal motivere flere børn til at få øjnene op for naturvidenskab i en tidlig alder ved at møde børnene, hvor de er; I SFO’en.

”Jeg glæder mig på kommunens, SFO’ernes, Observatoriets og ikke mindst på børnenes vegne over støtten fra VILLUM FONDEN. Med den i ryggen er rammen sat for nye samarbejder mellem fagpersoner og nye stærke naturvidenskabelige oplevelser for børnene i deres velkendte SFO,” siger Ole Hansen, formand for Kultur og Fritidsudvalget.

I løbet af tre år skal alle børn i Holbæk Kommunes SFO’er (SFO1) have besøg af Det rullende observatorium fire gange om året. Besøgene skal give børnene øje for at se den natur, der er omkring dem og sammen med Observatoriets naturvejledere og egne pædagoger skal de ud i skolegården udstyret med lupper, teleskoper og mikroskoper.

Science til alle børn i SFO’en

I Holbæk Kommune er der tilmeldt lidt over 1500 børn i SFO1, som er fritidstilbuddet til børn i 0.-3. klasse. Det svarer til ca. 80% af alle børn på de klassetrin. Et vigtigt formål med projektet er at bidrage til at motivere børn for naturvidenskab uden for den officielle del af skoleskemaet, men gerne på en måde, så det også spiller positivt ind på indstillingen til den formelle undervisning i klasseværelserne.

”Vi glæder os til et endnu tættere samarbejde mellem Observatoriet og skolefritids-ordningerne i Holbæk Kommune, og jeg har en klar forhåbning om, at projektet vil betyde, at mange børn i Holbæk Kommunes SFO’er kommer endnu tættere på den natur, der er omkring dem – vi er spændte på at se effekten af det”, siger Susanne Utoft, formand for udvalget for Børn og skole i Holbæk Kommune.

Jubel på Observatoriet

På Observatoriet hersker der også stor glæde – og alle tripper for at komme i gang med at udvikle Det rullende Observatorium og planlægge forløbene i håbet om at udbrede interessen for natur til en bred målgruppe i et uformelt læringsrum.
”Vi ser interessen for science som en vigtig brik i børn og unges almendannelse og er glade for, at vi nu får mulighed for at møde børnene, hvor de er og bruge Observatoriets kernekompetence i forhold til at skabe begejstring for den nære naturligt tidligt. Hvis der allerede her skabes et fælles billede af, at det er sejt at interessere sig for biologi, geologi, fysik og astronomi, kan denne opfattelse drages med ind i de større klasser og for nogle resultere i en naturvidenskabelig levevej,” siger leder ved Observatoriet, Julie K.L. Bouchet.

Projektet starter op i marts 2022.

Foto: ABW