I denne uge er det international vaccinationsuge og undervisningsforlaget Alinea PLUS er gået sammen med Børns Vilkår, Røde Kors, MSD for at øge skoleelevers viden om vacciner, og hvordan de virker.

Som led i projektet er danske skoleelever i alderen 10 til 15 år blevet spurgt om deres viden om vacciner, og hvordan de virker. Her svarer 87% af de sjællandske skoleelever, at de ved ’lidt’, ’meget lidt’ eller ’ingenting’ om, hvordan vacciner virker.

Sjællandske børn udviser samfundssind

Det er dog hverken vaccineskepsis eller mangel på interesse, der er grunden til, at børnene ikke føler sig godt nok klædt på. Tværtimod mener næsten 8 ud 10 (88%), at det er vigtigt eller meget vigtigt at blive vaccineret, og 72% af eleverne siger, at viden om vacciner er vigtigt eller meget vigtigt.
Derudover viser undersøgelsen et stærkt samfundssind blandt de sjællandske børn. Direkte adspurgt, om de ville vaccineres mod Covid-19, hvis de fik muligheden for det, svarede 48% af elever i region Sjælland ja, og blandt dem svarede størstedelen, at de gerne ville vaccineres for enten at stoppe sygdommen (56%) eller for at beskytte andre mod at få sygdommen (36%).

Viden skal aflive myter

Undersøgelsen viser desuden, at 21% af de sjællandske elever er stødt på fake news om vacciner på nettet, men 61% er i tvivl om, hvorvidt de kan vurdere, om en nyhed er sand eller falsk.
”Det er vigtigt, at skolerne kommer på banen og lærer eleverne at navigere i strømmen af fake news. En af de bedste kure mod fake news er, at de unge mediebrugere udvikler kritisk tænkning, så de kan sortere i informationer og intentioner online,” siger Camilla Mehlsen, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår

Et ny skud viden til lærerne

Udover at sætte fokus på de danske elevers viden på området, er der blevet udviklet to gratis, digitale læringsforløb, der skal løfte skoleelevernes viden om smitsomme sygdomme, immunforsvaret, vacciner og fake news. Her har medicinalvirksomheden MSD med sin over 135 års erfaring på området bidraget med viden om udvikling af vacciner til undervisningsforløbet.

”Vi er gået ind i projektet, fordi det er et spændende emne, vi selv brænder for. MSD vil gerne bidrage til, at der findes saglig, relevant og interessant undervisning i børnehøjde inden for det naturvidenskabelige område. Der findes mange myter og misforståelser, når det kommer til vacciner, og derfor er viden på området mere relevant end nogensinde,” fortæller Tea Egeskov Thomsen, chef for vacciner i MSD Danmark.

Undervisningsforløbene ”Jagten på vacciner” er gratis tilgængeligt for 4.-9. klasser i hele landet på undervisningsplatformen Forstå.dk fra d. 27. april 2021. i forbindelse med den internationale World Immunization Week i uge 17.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 508 CAWI-interview med børn i alderen 10-15 år heraf 75 i region Sjælland i første kvartal 2021.

Foto: ABW