Kommunalbestyrelsen vil afholde tre dialogmøder i lokalområderne i løbet af 2020. Vil du have dem på besøg?

Kommunalbestyrelsen flyttede sidste år tre af deres møder fra Det Gamle Rådhus i Holbæk til et af kommunens øvrige lokalområder. I 2020 vil de gerne afholde tre dialogmøder i lokalområderne i henholdsvis maj, august og november. Møderne bliver afholdt i tidsrummet 18.30–21.00. Der bliver serveret kaffe og kage til alle deltagere.

Derfor vil Kommunalbestyrelsen meget gerne høre fra jer, hvis du/I er interesseret i at være vært for et møde. Alle foreninger, institutioner, virksomheder, haller, lokalfora m.fl. er velkomne til at byde ind.

Fortæl gerne om jeres motivation for at være værter, og om I har ønsker til et eller flere specifikke temaer på dialogmødet. De endelige dagsordener til dialogmøderne bliver udarbejdet i et samarbejde mellem det pågældende lokalforum, områdets fællesskaber, administrationen og den forening/virksomhed/borger, der har inviteret Kommunalbestyrelsen.

Frist
Send en mail til politik@holb.dk eller ring til Vivi Guldhammer på telefon 72 36 48 39, hvis I har spørgsmål eller ønsker at være vært for et møde. Sidste frist er tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 12.00.

Krav til mødeafholdelse
Møderne kræver et lokale, hvor der kan sidde op til 80 personer, og hvor der er borde og stole samt internet, strøm og et lærred eller hvid væg. Derudover skal der være offentlig adgang og mulighed for parkering.

Det forventes, at Kommunalbestyrelsen på deres møde d. 22. april 2020 træffer beslutning om, hvor de vil holde de tre møder, og dermed hvem der skal være værter. Alle, der har budt ind som vært, får besked umiddelbart derefter.

I 2019 deltog Kommunalbestyrelsen i dialogmøder i Svinninge (hos SEAS-NVE), i Mørkøv (I Mørkøv Hallen) og på Orø (på Orø Kro).

 
Foto: ABW