I Skt. Nikolai Sognehus fortsætter Studier i Bibelen v. Sognepræst Michael Rosendal

I tredje omgang er deltagerne i gang med maraton gennem biblen – der tages udgangspunkt i Bibelen 2020, men ser på den i forhold til den autoriserede oversættelse og andre og tidligere oversættelse.

Alle er velkomne til at slutte sig til maratonen – det sker flg. onsdage kl. 17.00-18.30 i Skt. Nikolai Sognehus, den lille sal.

13/9 
Israels konger 1. Historien om Israels konger1, Første Kongebog – Bibelen 2020, s.  394-431

4/10 
Israels konger 2. Historien om Israels konger 2, Anden Kongebog – Bibelen  2020, s. 432-470

18/10 
Historien om Israel 1. Første Krønikebog – Bibelen 2020, s. 472-506

1/11 
Historien om Israel 2. Anden Krønikebog – Bibelen 2020, s. 508-547

22/11 
Hjemkomsten fra eksilet. Ezras Bog – Bibelen 2020, s. 548-560

Genopbygningen af Jerusalem. Nehemias Bog – Bibelen 2020, s. 562-581

Dronning Ester af Persien. Esters Bog – Bibelen 2020, s. 582-592

I efteråret 2024 gælder det Visdomsskrifterne.

Alle er velkomne!

Læs mere her:  https://www.holbaekkirke.dk/page/12369/studiekredse

Foto: ABW