Kommunalbestyrelsen har afsat penge, der skal styrke det lokale handels- og byliv i de to byer.

Et betydeligt skridt er taget mod grønnere og mere levende bymidter i Tølløse og Jyderup. Kommunalbestyrelsen har frigivet en bevilling på 300.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af fondsmateriale. Midlerne, der er en del af en samlet ramme på 1 mio. kr. for perioden 2023-2026, skal anvendes til udviklingen af Tølløses bytorv og Jyderups bymidte.

I henhold til den vedtagne budgetaftale for 2023-2026 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af byrummene i de to byer. Projekterne, der er planlagt til opstart i 2024, sigter mod at styrke det lokale handels- og byliv. Bevillingen på 300.000 kr. vil blive brugt til at erhverve rådgivning til Tølløse og Jyderups byrumsprojekter, som har til formål at fremme lokal udvikling, forny byområder og fremme bæredygtig udvikling.

Tølløse Bytorv
Sammen med Tølløse Lokalforum vil udviklingen af Tølløse bytorv tage afsæt i Helhedsplanen for Tølløse. Projektet sigter mod at transformere torvet til et multifunktionelt rum, der kan bruges til leg, ophold, og rekreation. Desuden vil pladsen blive designet med fokus på at binde de omkringliggende boligområder sammen og inddrage lokale erhvervsdrivende. Der forventes en samlet projektudgift på 1 mio. kr., hvoraf der vil blive søgt støtte fra Realdanias Bymidtepulje, hvor der kan opnås op til 50% medfinansiering.

Jyderup Stationsforplads
I samarbejde med lokalforum i Jyderup, Movia, og DSB vil udviklingen af Jyderup Stationsforplads også tage udgangspunkt i en helhedsplan. Projektet sigter mod at omforme busterminalen til et dynamisk område for leg, ophold, og rekreation. Desuden planlægges forbedringer i Skarridsøgade for at skabe bedre forhold for fodgængere. Fonden Realdania forventes at støtte projektet med 50%.

Kilde

Foto: ABW