Den landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomhed Beierholm vokser og vokser, og det har afdelingen i Holbæk en stor del af æren for. Beierholm er samtidig nu den største revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark målt på antal indberettede årsrapporter.

Beierholm har stor fremgang i disse år og er nu den revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark, der håndterer og indberetter flest regnskaber til Erhvervsstyrelsen. I perioden fra starten af 2018 til og med juni 2019 har Beierholm stået for ikke færre end 20.865 regnskaber, og det glæder sektionsleder Carsten Johnsen fra Beierholms afdeling i Holbæk, at Beierholm er de små og mellemstore virksomheders foretrukne revisor:

Carsten Johnsen. Foto: Beierholm Holbæk

– Vi oplever virkelig en øget aktivitet i disse år. I det daglige er det jo rådgivning af den enkelte kunde, der optager os, men når man kigger samlet på alle vores kontorer i Danmark, så bliver det altså til mange møder, samtaler, regnskaber m.v. for vores kunder. Her har vi for alvor fundet formlen for en god og fleksibel service over for virksomheder i Holbæk og omegn, forklarer Carsten Johnsen.

Et netop afsluttet regnskab for 2018/19 viser, at omsætningen hos Beierholm nu er steget til 978 millioner kroner svarende til en omsætningsvækst på 10,1 procent. Omsætningen fordeler sig på 30 kontorer med samlet set godt 1.200 ansatte, og ifølge Carsten Johnsen gør størrelsen en forskel:

– Man kan ikke mærke på os i Holbæk, at vi er en del af en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. Vi er stadig de samme mennesker med et indgående kendskab til det lokale erhvervsliv i Holbæk og omegn, pointerer han og fortsætter: – Men vores samlede størrelse gør, at vi har nogle centrale specialistfunktioner, som vi hele tiden kan inddrage i kundernes forretning. Det gælder naturligvis de klassiske revisorydelser som skat, moms og regnskab, men det gælder i stigende grad også inddragelse af vores specialister inden for eksempelvis digitalisering, automatisering (robotter), forretningsudvikling, investering og finansiering.

Carsten Johnsen siger supplerende, at det blandt andet er en stigende kompleksitet i lovgivningen og en mere global verden, der nødvendiggøre inddragelse af specialister i rådgivningen af kunderne.

Nye afdelinger er kommet til
Beierholm har de seneste 5-6 år gennemført flere end 50 sammenlægninger med mindre revisionsvirksomheder. Senest er revisionsvirksomheder i Lemvig, Thyborøn, Slagelse og Sæby blevet optaget i Beierholm, ligesom der er sket udvidelse i Roskilde og kommet nyt til i Holbæk.

– Vores strategi er at være en integreret del af det lokale erhvervsliv. Derfor har vi løbende udvidet med nye afdelinger i nye byer, ligesom vi også lokalt har udvidet. Vi mener, at det er den rette opskrift til at servicere de lokale virksomheder på deres hjemmebane og med respekt for lokale forhold, fortsætter Carsten Johnsen.

Han siger afslutningsvis, at Beierholm har en målsætning om fortsat at være proaktiv, lokalt tilstede og at kunne tilbyde kunderne endnu skarpere rådgivning og nye digitale løsninger, der imødekommer det, de til enhver tid efterspørger.