I disse uger arbejder Banedanmark på at give landets togpassagerer en jernbane med bl.a. højere hastighed.

Mens de flest danskere holder sommerferie, vedligeholder, fornyer og opgraderer Banedanmark jernbanen. Netop i disse uger arbejder Banedanmark på at give landets togpassagerer en jernbane med højere hastighed, højere punktlighed og større komfort.

En velfungerende jernbane skal vedligeholdes, fornyes og opgraderes, så toget også i fremtiden vil være et attraktivt, grønt transportvalg. Og for at banen er det – og fortsat kan binde Danmark sammen – må Banedanmark arbejde hårdt ude i sporene i disse uger.

Banedanmark planlægger altid sporarbejder i lang tid i forvejen – i nogen tilfælde helt op til 30 måneder før. De lægges ofte i sommerperioden, hvor færre bruger toget.

“Vi forstår godt, at det kan være generende for passagererne, når der er sporarbejde. Og selvom Banedanmark altid planlægger sporarbejder, efter hvornår der er færrest, der bruger toget, er der stadig folk, der tager toget – også i sommerferien. Det gode råd fra os er, at man som togpassager altid planlægger sin rejse på Rejseplanen,” fortæller anlægsdirektør i Banedanmark, Peter Jonasson.

På den anden side af sommerens omfattende sporfornyelsesarbejde kan togpassagererne se frem til mere sikker togdrift og højere hastighed på togturen. Derudover arbejder Banedanmark også denne sommer på et stort anlægsarbejde i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen – især på strækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg – og så bliver 88 overkørsler digitaliseret.

Der er altså en god grund til, at banen ikke holder sommerferie, mens de fleste andre gør.

Sporarbejdet langs banen På mange strækninger i landet er opgradering af sporene nødvendige, for at Banedanmark kan holde hastighederne og sikre stabil drift. Nogle strækninger skal have fjernet spor og sveller, da de er for gamle og slidte.

“Den danske jernbane er god – men den er også gammel, og en hovedstrækning som den sjællandske er en vital del af jernbaneforbindelsen mellem landsdelene og for de dagligere pendlere til og fra hovedstaden. Fornyelsen af sporene er en helt nødvendig indsats for at sikre, at togpassagerer kan få en mere effektiv og stabil drift”, fortæller Kristian Fevejle Andersen, projektdirektør i Anlæg i Banedanmark.

Når det gamle er fjernet, lægges dræn, hvorefter vi anlægger helt nye skærver, sveller og nye, glatte skinner og sporskifter.

Fortsat ramt af sommervedligehold Flere strækninger er fortsat ramt af sommervedligehold, husk derfor at tjekke Rejseplanen inden rejsen. Banedanmark spærrer bl.a. strækningen Roskilde-Ringsted for togkørsel i perioden 16. juli-8. august. DSB indsætter togbusser. Sporarbejderne arbejder på at udskifte slidte spor og sporskifter. Godt og vel 57 km skinner og sveller udskiftes, der bliver renset ballast og arbejdet på at sikre afvanding og klimabeskyttelse af banen.

Slidte spor gør sig også gældende på strækningen mellem Aarhus og Langå, hvor sporarbejderne arbejder hårdt på at hastighedsopgradere strækningen. Her skal blandt andet udskiftes 85 km spor og sveller, 70 km ballast og udskifte 11 sporskifter. Der vil være færre afgange på strækningen i perioden 20. juli til 19. august.

Oversigt over ændringer af togtrafikken i sommerperioden:

Roskilde-Ringsted: Total spærret fra 16.7.-8.8. Der vil være indsatte togbusser i perioden. København-Høje Taastrup: Total spærret for fjerntog i perioden 4.7-24.7. Der køres fortsat S-tog på strækningen. Glostrup-Høje Taastrup: Færre tog fra 2.8.-3.10. Hadsten-Langå: Færre tog fra 20.7.-19.8. Mundelstrup-Hinnerup: Færre tog fra 31.7.-19.8 Hinnerup-Hadsten: Færre tog fra 13.7.-31.7. Hobro-Aalborg: Total spærret fra 12.8.-15.8. Der vil være indsatte togbusser i perioden. Holstebro-Struer: Total spærret fra 8.7.-8.8. Der vil være indsatte togbusser i perioden. Viborg-Struer: Total spærret fra 8.7.-1.8. Der vil være indsatte togbusser i perioden. Struer-Thisted. Total spærret fra 1.5.-26.9. Der vil være indsatte togbusser i perioden. S-banen, Allerød-Hillerød: Færre tog fra 1.7.-29.8.

Foto: JTL