Trafikanterne skal for en kortere periode vænne sig til en omvej, hvis de normalt kører over broen på Hovedgaden i Regstrup. Det skyldes, at den gamle bro skal rives ned. I seks uger gældende fra den 26. februar 2024 vil trafikanterne derfor skulle benytte en anden rute.

“Vi er nu nået til det punkt i arbejdet med broen i Regstrup, hvor vi river den gamle bro ned og tilpasser vejramper, vejbelysning og afvanding til den nye bro. Det kan vi ikke gøre, mens der er trafikanter på broen, og derfor er vi nødt til at spærre for trafikken. Derudover er vi nødt til at spærre for togtrafikken fra fredag den 1. marts om aftenen til tidlig mandag den 4. marts 2024, hvor den gamle bro rives ned,” siger projektleder i Banedanmark Ingvill Aakervik.

Elektrificering til fremtidens tog
Den gamle bro i Regstrup rives ned, fordi den er for lav til, at der kan etableres kørestrøm. I stedet for den gamle bro har Banedanmark siden efteråret 2023 arbejdet på at opføre en ny og højere bro i Regstrup. Det sker som en del af arbejdet med at elektrificere strækningen mellem Holbæk og Kalundborg.

“Banedanmark gør klar til elektrificeringen på strækningen fra Holbæk til Kalundborg. Det er et stort arbejde, som blandt andet kræver, at vi river nogle af de eksisterende broer ned og bygger nye højere broer. Med elektrificeringen af jernbanen har tog-operatørerne mulighed for at køre med eltog, der støjer mindre og er klimavenlige. Vi arbejder altså hårdt nu, og vi generer og blokerer for noget vejtrafik for en kort periode, for at vi kan høste frugten om nogle år – og mange mange år ud i fremtiden”, fortæller programdirektøren i Banedanmark, Jette Aagard.

Kort over spærring

Den grønne linje: Spærres forventeligt fra kl. 08-16 hver dag i perioden fra 26/2-24 og ca. 6 uger frem. Beboerne kan forventeligt komme til deres bolig med køretøjer hver dag fra kl. 16-08. Der vil altid være adgang til boligerne til fods.
Den røde linje: Spærres totalt fra d. 26/02-24 og ca. 6 uger frem.
Den gule linje: Hovedgaden 110 har midlertidig adgang via Nørupvej 7.

Kort over omkørsel

Lilla rute: Omkørsel for personbiler og bløde trafikanter.
Blå rute: Omkørsel for køretøjer større end en almindelig personbil.

Kort om Banedanmarks arbejde i Regstrup
• Nedrivning af den gamle bro samt etablering af vejramper, vejbelysning og afvanding går i gang den 26. februar
• Der vil være vejspærringer fra den 26. februar 2024 og seks uger frem
• Vi etablerer to omkørselsruter. Én for personbiler og én for større køretøjer
• Der vil være adgang til fods i hele perioden via den samme omkørselsrute som for personbiler
• Der vil være spærret for togtrafik fra den 1. marts kl. 21:00 til kl. 05:00 den 4. marts 2024
• Banedanmark er i fuld gang med at elektrificere den danske jernbane. I den forbindelse bygger Banedanmark ny bro over jernbanen i Regstrup Hovedgade
• Den nye bro har siden sommeren 2023 været i gang med at blive opført 20 meter nord for den eksisterende, og Banedanmark forventer, at den nye bro står helt klar sommeren 2024
• Den nye bro bliver højere for at gøre plads til kørestrømsanlæg på strækningen

Kort om elektrificeringen på strækningen
• Sænkning af sporet lokalt under 6 broer
• Nedrivning og genopførelse af 3 broer
• Elektrificering af 42 km jernbane
• Rydning af bevoksning langs jernbanen
• Opsætning af kørestrømsmaster
• Anlæg af to autotransformerstationer i Regstrup og Jyderup
• Forsyningsstation med kabeltracé
• Mulighed for eltog fra december 2027

Læs mere om Banedanmarks arbejde på strækningen Holbæk-Kalundborg

Broarbejdet i Regstrup. Foto: Banedanmark