Som det første akutsygehus i det danske sundhedsvæsen strømliner Holbæk Sygehus behandlingen af folkesygdomme som hjerte-, lunge-, nyre- og diabeteslidelser. Patienterne skal til tjek for alle deres sygdomme på én og samme dag. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Holbæk Sygehus åbnede den 18. marts et nyt Medicinsk Fælles Ambulatorium som leverer hurtigere udredning og sikrer bedre forløb for patienter med multisygdom i Region Sjælland

Som det første akutsygehus i det danske sundhedsvæsen gør sygehuset i Region Sjælland nu op med årtiers patientfrustration når det gælder udredning og behandling af folkesygdomme som hjerte-, lunge-, nyre- og diabeteslidelser.

– Patienterne føler sig ofte som kastebolde mellem forskellige afdelinger, sygehuse og sektorer, før de får en diagnose og dermed den rette behandling. Med Medicinsk Fælles Ambulatorium er tiden som kastebold nu ovre, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Medicinsk Fælles Ambulatorium på Holbæk Sygehus samler alle medicinske specialer i et fælles ambulatorie med mottoet ”Alt under ét tag på én dag”. På den måde bliver de nye patienter udredt og dem med flere langvarige sygdomme kommer til tjek for alle deres sygdomme på én og samme dag.

– Du kan som patient nu nøjes med én henvisning fra den praktiserende læge, og så klarer vi resten, uanset hvad der står på henvisningen. Selvom den er til en hjertespecialist, kan du samme dag komme til en lungespecialist, hvis det viser sig, at det er den ekspertise, du har brug for, siger Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus.

Tankegangen på Holbæk Sygehus ligger i forlængelse af den politik, som Regionsrådet har ambitioner om på sygehusområdet.

– Vi skal gøre det nemmere at være patient, og det kræver, at vi indretter sundhedsvæsenet, så det passer til patienterne. Det sørger vi for med det nye ambulatorium, siger Jens Stenbæk.

Øger kvaliteten for de mange
En patient med flere langvarige sygdomme møder typisk op 12 til 14 gange i løbet af et år i forskellige ambulatorier, hos forskellige læger og forskellige sygeplejersker. Fremover nøjes den patient måske med fire eller fem årlige besøg.

Det sparer tid for de 40 procent af befolkningen i Region Sjælland, der er multisyge, og sikrer dem bedre sammenhæng i behandlingen. I første omgang for patienterne på Holbæk Sygehus.

– Det her er det mest ambitiøse tiltag i landet, der samtidig sikrer, at der er én behandlingsansvarlig læge for patienten. Holbæk Sygehus er pionerer og længst fremme på dette felt i Region Sjælland, men vi vil skabe sammenhæng for patienterne på alle sygehuse i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.

Uklare symptomer
En anden patientgruppe, der drager nytte af det nye ambulatorium, er dem med komplekse og uklare symptomer. Her kan det være svært for den praktiserende læge på forhånd at vide, hvilket speciale der skal tage sig af udredning og behandling.

Hidtil er patienterne blevet sendt tilbage til den praktiserende læge, som så har henvist til en ny specialist, indtil den rette specialist er fundet. På det nye ambulatorium bliver de sendt direkte fra en specialist til en anden den samme dag uden at skulle tilbage og vende hos den praktiserende læge. Det giver hurtigere udredning og sparer den enkelte patient for tid og uvished.

Lovende resultater
Ambulatoriet har forud for den officielle åbning den 18. marts været i gang siden den 1. februar, og de første erfaringer er lovende. Patienterne når at se flere speciallæger på én og samme dag, de bliver udredt hurtigere og kommer hurtigere retur til job eller uddannelse.

– Vi arbejder i Region Sjælland for at have patienten som partner, og det her er et rigtigt godt eksempel. Holbæk Sygehus har inddraget patientforeningerne lige fra starten, interviewet patienter og oprettet et patient og pårørende råd for at få den bedste løsning. Det samarbejde skal vi alle huske og tage ved lære af, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.