Artiklen er sponseret

Der ses en voksende interesse for bæredygtige lejeboliger i Danmark. Lejere er i stigende grad blevet bevidste om de klima- og miljømæssige følger, som vores boliger har indvirkning på. Med grønne boliger er målet at minimere miljøpåvirkningen og reducere CO2-udledningen. En signifikant sidegevinst er sundere og mere energieffektive boliger.

Energieffektive løsninger

Bæredygtige lejeboliger er konstrueret til at minimere energiforbruget og øge energieffektiviteten. Det handler om at reducere den miljømæssige påvirkning og udledningen af CO2. Dette er aktuelt både i bygning af nye lejeboliger, renoveringer, valg af byggematerialer og i den løbende drift af boligerne og de omkringliggende arealer.

Den danske cleantech-virksomhed https://brunata.dk/ har blandt andet specialiseret sig i at levere højteknologiske og energieffektive løsninger til udlejningsejendomme og lejeboliger.

Bæredygtige energiløsninger udspringer af energibesparende teknologier, som forsøges implementeret inden for alle områder i og omkring udlejningsejendomme. Motivationen og synergien til at nytænke og gennemføre grønne løsninger er udbredt både blandt lejere, ejendomsbestyrelser, administratorer og udlejere.

En grøn strategi

Mange lejeboliger har i dag en grøn strategi, som spænder over alt fra miljørigtig affaldssortering og fokus på genbrug til miljø- og klimavenlige løsninger i forhold til ukrudtsbekæmpelse, biodiversitet i udearealer og vaskeri.

En grøn profil resulterer ikke kun i en bæredygtig gevinst, som kommer miljøet og klimaet til gode. Det ses også, at udlejningsejendomme med en grøn profil tiltrækker lejere. Det er helt nødvendigt for den grønne omstilling, at bæredygtighed bliver omdrejningspunktet i forhold til bygning af nye lejeboliger samt i deres løbende renovering, vedligeholdelse, indkøb og daglige drift.

Det forholder sig nemlig sådan, at bygninger udgør en stor procentdel af Danmarks samlede CO2-udledning. Det skyldes energiforbruget, produktionen af byggematerialer og delelementerne i byggeprocessen. Derudover viser studier, at de danske husstande har det 5. største CO2-aftryk blandt alle EU-landene.

Solceller er et eksempel på en grøn strategi

En vedvarende energiform som solceller vinder ind som strømlevering i danske lejeboliger. Der opsættes energieffektive solpaneler på tagene af udlejningsejendomme med den effekt, at lejerne får billigere energi, og at belastningen på energiforsyningen mindskes. Et sådan tiltag er et effektivt og langsigtet bidrag til en bæredygtig fremtid.

Solceller er derfor en oplagt måde at udleve en effektiv grøn strategi på, og det vil være en tiltrækkende og attraktiv profil for mange lejere. Det er en klimavenlig løsning, som på grund af deres robusthed har en lang levetid. Solceller installeres nemt og stiller kun få krav til vedligeholdelse. En udlejningsejendom, der kan levere grøn strøm og dermed bidrager til den grønne omstilling, er i dag populær blandt lejere.

Sunde boliger

Bæredygtige lejeboliger er ikke kun en gevinst for vores miljø og klima. Det er ligeledes af stor vigtighed, at boligerne er sunde, og at indeklimaet er godt. Dette opnås ved god ventilation af rummene, undgåelse af skadelige og giftige kemikalier, anvendelse af miljøvenlige materialer og produkter samt fokus på naturligt lysindfald og adgang til altaner og grønne arealer. Et godt og sundt indeklima bidrager til trivsel, sundhed og en forbedret livskvalitet hos lejerne. Grønnere og mere bæredygtige lejeboliger er således til gavn for både miljø, klima og ikke mindst deres beboere.

Bæredygtige lejeboliger er konstrueret til at minimere energiforbruget og øge energieffektiviteten. PR-foto

Sider2022