I sidste uge kom den gode nyhed: Realdania har besluttet at bevilge op til 1,45 mio. kr. til projektet ”Ny- og ombygning af Børnehus i Svinninge”. Et projekt, som systematisk skal afdække potentialet for genanvendelse i forbindelse med om- og nybygning af et børnehus i Svinninge.

Der to nuværende børnehuse i Svinninge bliver samlet til ét børnehus, som kommer til at ligge i forbindelse med Svinninge Skole. Skolen skal både bygges om og udvides. Det betyder også, at børnehuset Pilehytten, som har til huse i nogle gamle bygninger, skal rives ned. Her er det oplagt at se på, hvor mange af byggematerialerne fra denne nedrivning, man kan genanvende i udvidelsen af skolen.

Bevillingen fra Realdania fordeler sig på 250.000 kr. til en målrettet bæredygtighedsanalyse og 1,2 mio. kr. til at realisere de ting, som analysen når frem til.

Bliver endnu skarpere på bæredygtigt byggeri

I Holbæk Kommune har de grønne løsninger topprioritet. Både når bygningerne skal holdes ved lige, når der skal bygges nyt, og når der skal rives ned. Det fortæller formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune, John Harpøth.

”Vi vil bygge bæredygtigt. Det er én af de måder, vi vil reducere udledningen af CO2 med 70 pct. på i 2030 i hele vores kommune. Derfor er det en virkelig god nyhed, at Realdania giver os denne her bevilling, så vi kan analysere, hvordan byggeprojektet i Svinninge kan blive så bæredygtigt som muligt. Samtidigt bevilger de også penge til, at vi kan realisere analysens resultater. På den måde får vi en fantastisk mulighed for at prøve nye ting af, og for at blive endnu skarpere på, hvordan vi fx kan genanvende byggematerialer, når vi river bygninger ned,” fortæller han.

I forbindelse med byggeriet vil Holbæk Kommune søge energieffektive og fleksible løsninger, og anvende genanvendte materialer i det omfang, det er muligt. Kommunen vil ligeledes sikre, at det, der skal rives ned, bliver revet ned så skånsomt som muligt, så materialerne kan blive anvendt igen i kommunens bygninger. Derudover skal bygningen DGNB certificeres. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, hvor miljø, økonomi og sociale værdier bliver vurderet på lige fod. Her er målet at få en guld-certificering.

“I forhold til at opnå DGNB-certificeringen, så anvender vi rigtig gode og bæredygtige byggematerialer i byggeriet. Vi reducerer driftsudgifterne og gør byggeriet mere klimavenligt på den måde. Og så arbejder vi hen i mod, at lokalerne også skal anvendes uden for børnehusets og skolens åbningstid. De kan således være ramme om møder, kurser, foredrag og måske yogahold i aftentimerne og i weekenderne,” fortæller projektleder og ingeniør Søren Kofod fra Holbæk Kommune.

Først analyse, så realisering

Det næste halve år skal Holbæk Kommune sammen med professionelle rådgivere udarbejde bæredygtighedsanalysen. Analysen skal pege på, hvor i byggeprojektet de klimamæssigt bedste løsninger ligger gemt. Herefter er det som nævnt planen, at kommunen modtager støtte til også at kunne realisere de grønne tiltag.

Senere på året kommer der konkrete tal på, hvor meget drivhusgasudledning byggeprojektet har sparet ved at vælge mere bæredygtige løsninger. ”De tal glæder vi os til at se”, siger John Harpøth. ”For det hele kan nemt lyde meget fint og teknisk med analyser og så videre. Men når vi kan se tallene sort på hvidt, så bliver det helt tydeligt, at sådan et initiativ her, det gør en forskel for vores klima og vores miljø,” slutter han.

Sammen om Bæredygtigt Byggeri

Projektet i Svinninge er ét ud af i alt 28 kommunale byggeprojekter, som har fået støtte fra Realdanias indsats ’Sammen om Bæredygtigt Byggeri’. En indsats, som ovenpå coronakrisen blandt andet skal give kommuner lidt ekstra luft i anlægsbudgetterne på en række af de fremrykkede byggeprojekter, der nu sættes i gang pga. det suspenderede anlægsloft og kickstarten af dansk økonomi. Det er luft, der skal gøre det muligt at prioritere grønne og bæredygtige valg og dermed tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen.

”Med et suspenderet anlægsloft har mange kommuner benyttet muligheden for at fremrykke og igangsætte flere store byggeprojekter ovenpå coronakrisen. Det giver os en ret unik mulighed for at søge og afprøve nye løsninger i byggeriet, som kan gøre en reel forskel for klimaet og bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Nu hjælper vi i alt 28 af landets kommuner med at gå i front og finde nye, bæredygtige løsninger i deres byggeprojekter. Løsninger, som forhåbentlig kan inspirere og genbruges – også i landets øvrige kommuner,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Læs mere her

Foto: ABW