Asfalten på Ugerløse Hovedgade skal have et nyt slidlag. Vejdirektoratet vil derfor fræse det nuværende slidlag af og lægge et nyt.

I perioder vil arbejdet være larmende, og der vil samtidig være omkørsel for gennemkørende biltrafik. Beboerkørsel til ejendomme langs hovedgaden er tilladt.

Arbejdet skal ifølge planen udføres i perioden 22. marts til 26. marts. Vejret kan dog ændre på tidsplanen.

Arbejdet vil påvirke både trafik og beboere, og derfor er der givet dispensation til at arbejde i tidsrummet kl. 07.00-21.00 hver dag, så arbejdet går så hurtigt som muligt.

De berørte beboere er ligeledes blevet orienteret om det kommende vejarbejde i form af et informationsbrev, som de har modtaget i deres postkasser.

Vejdirektoratet oplyser, at selve arbejdet vil larme, men at man har indskærpet overfor entreprenøren, at der ikke må signaleres med lyd mellem køretøjerne, som ellers er normalt ved denne type arbejde.

For gennemkørende trafik vil der være omkørsel ad Brændholtvej – Ellegårdsvej – Østrupvej.

Kilde 

Foto: ABW