Vestsjællands Brandvæsen, som dækker Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner, har under en øvelse været udsat for en arbejdsulykke, som har forsaget personskade på mandskabet. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen i en pressemeddelelse.

I går den 08.10.2020 havde Vestsjællands Brandvæsen søredningsøvelse på Kalundborg Fjord i samarbejde med Marinehjemmeværnet. Formålet med øvelsen var træning af eftersøgningstaktikker på havet. Vestsjællands Brandvæsen deltog med to redningsbåde. Afslutningsvis påsejlede en af Vestsjællands Brandvæsens redningsbåde en bøje, der medførte, at to brandmænd faldt over bord. Den anden redningsbåd kom hurtigt til undsætning og fik reddet de to brandmænd op af vandet. Hændelsen medførte, at brandmændene blev bragt på skadestuen, hvor de efterfølgende er indlagt til observation, og efter omstændighederne har det godt.

”Vores mandskab klarede det godt og håndterede situationen, som de skulle. Samarbejdet mellem vores mandskab og mandskabet på Marinehjemmeværnet var rigtig godt, og jeg vil gerne takke dem alle for deres indsats”, fortæller områdeleder for den operative afdeling, Jan Malev, som også var ombord på Marinehjemmeværnets skib.

Mandskabet blev samlet efter hændelsen på brandstationen i Kalundborg, hvor både beredskabsdirektøren og områdelederen for den operative afdeling var til stede. I disse situationer har Vestsjællands Brandvæsen en procedure for, hvordan man får hjælp til at håndtere sådanne hændelser. Hvilket betød, at der blev tilkaldt kollegastøtte.

”Det er en ærgerlig situation, som vi godt kunne have undværet. Til gengæld er jeg stolt over, hvordan mandskabet har håndteret situationen. Der skal ikke være nogen tvivl om, at de har handlet professionelt”, udtaler beredskabsdirektør, Lars Karlsen.

Vestsjællands Brandvæsen ser med stor alvor på hændelsen og har derfor igangsat en undersøgelse, således at lignende ulykker kan undgås i fremtiden.

Pressefoto