Det er blevet tid til naturpleje, derfor vil der fra uge 49 blive igangsat oprensning af to vandhuller i den sydlige del af Tølløse Skov på engen nærmest rensningsanlægget, det skriver Holbæk kommune i en pressemeddelelse.

Det er kommunens naturteam, der sætter arbejdet i gang, som foregår i vinteren 2019-2020. Som led i oprensningen vil der blive fældet og ryddet træer omkring vandhullerne, så de igen er lysåbne. Små lysåbne vandhuller er ynglested for padder, d.v.s. frøer, tudser og salamandere, som er alle fredet og deres ynglesteder har været truet..

Selve arbejdet bliver udført af HedeDanmark. I forbindelse med arbejdet vil der derfor være store maskiner i området, men der vil fortsat være adgang til skoven og stierne. Dog kan det blive nødvendigt at lukke stier midlertidigt, i så fald vil der blive opsat skilte.

For mere information klik her.