Styregruppen for Aprilfestival – teater for små & store har nu besluttet at flytte festivalen fra april til juni. Teaterglade børn i alle aldre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. For Aprilfestivalen kommer for første gang i sin +50-årige historie ikke til at foregå i april, men i juni. Nærmere betegnet fra onsdag den 16. juni til tirsdag den 22. juni 2021.

Flytning giver god mening

I 2020 blev Aprilfestivalen flyttet et år frem til april 2021 på grund af Corona. Nu bliver festivalen flyttet endnu engang. Dog kun nogle få måneder. ”For os handler det om at få så meget teater ud til så mange som muligt. Midt i juni har næsten alle fået det første vaccinestik, det er sommer og hele landet er i gang med en langsigtet genåbningsstrategi, vi kan læne os op ad. Derfor giver det god mening at flytte Aprilfestivalen endnu engang – og heldigvis kun nogle måneder denne gang”, fortæller Sisse Østergaard Ravnholdt, som er projektleder på Aprilfestivalen i Holbæk Kommune.

Hun bakkes op af Henrik Køhler, som er direktør for Teatercentrum, arrangøren bag Aprilfestival: ”Vi har jo alle gjort os nogle erfaringer med at planlægge anderledes i disse Corona-tider, og som arrangører er vi kun interesseret i, at festivalen skal være en god og tryg oplevelse for alle involverede”, siger han og fortsætter: ”Vi er optimistiske, og ved at flytte festivalen frem til juni håber vi på, at vi kan gennemføre rigtig mange af de ting, vi oprindelig havde planlagt, : samtidig med at vi overholder alle de til enhver tid gældende Corona-retningslinjer for afvikling af et arrangement som vores”, understreger Henrik Køhler.

Programmet for dagtilbud, skoler og lokalområder flytter med

I løbet af vintermånederne har programmedarbejderne hos Teatercentrum matchet alle de dagtilbud, skoler og lokalområder, som har ønsket at få en teaterforestilling ud med alle de børneteatre, som deltager i festivalen. Det program, som egentlig var planlagt til at finde sted i april, flyttes nu til juni. Det betyder, at ingen skal tilmelde sig igen, men at alle bliver kontaktet for at få så mange arrangementer som muligt til at lykkes. Det handler om, at der skal være de lokaler og rammer, som gør, at arrangementet kan leve op til de retningslinjer for Corona, som gælder til juni.
”Vi skal sikre os, at der er de lokaler og haller, som der er brug for – at der er sat tid af til rengøring, at vi har nogle faste hold, der står for at få folk hjulpet på plads, og at der er styr på mundbind, sprit, afstand osv.”, fortæller Sisse Østergaard Ravnholdt.

Vi har brug for oplevelser og fællesskab

”Selvfølgelig ville vi gerne have kunnet gennemføre hele molevitten, og det her med at flytte det igen er noget bøvl, MEN, alternativet ville jo være, at der slet ingenting skete og det ville ikke være til at bære”, siger Susanne Utoft, som er formand for udvalg for Børn og Skole i Holbæk Kommune. ”Nedlukningen har jo også betydet, at børnene har et efterslæb på det æstetiske og kulturelle område, ikke kun det faglige og sociale. De har simpelthen brug for nogle kulturelle oplevelser og til at blive tanket op af noget af den energi, inspiration og mulighed for at se verden på nye måder, som teatret giver mulighed for.”, siger hun.

Målet med Aprilfestival – teater for små & store i Holbæk Kommune har blandt andet været at få så mange lokalområder, som muligt, involveret i arbejdet med festivalen, så festivalen netop blev en gave til hele kommunen.
”For os her i Holbæk Kommune har det været vigtigt, at Aprilfestivalen var noget man kunne mærke i hele kommunen. Derfor har hele forarbejdet været båret af et kæmpe engagement i lokalområderne, hvor de frivillige har stået for arrangementer, så borgerne har kunnet opleve teater i fællesskab. Så kom Coronaen og spændte ben – og i stedet for at tabe al engagementet og alle de gode initiativer på gulvet, prøver vi nu at få så meget af det som muligt realiseret. Selvfølgelig på en tryg og Corona-sikker måde.”, fortæller Ole Hansen, formand for udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune.

Resten af programmet bliver meldt ud i takt med, det falder på plads

Hvor mange forestillinger, det er muligt at gennemføre i weekenden 19. – 20. juni, og hvordan festivalens åbningsshow og gadeaktiviteter kommer til at foregå, vil blive meldt i takt med, det står klart. Festivalen skulle denne gang have særligt fokus på de unge og have et særligt ungeprogram. Her er meldingen, at man gennemfører så meget som muligt i en erkendelse af, at tidspunktet ”midt juni” lige præcis er dér, de unge fejrer at deres uddannelse er slut og er på vej på sommerferie. Derfor er det nu planen, at se, om nogle af de tiltag, som er rettet mod de unge, kan få liv til efteråret.
Du kan læse mere om aprilfestivalen her: www.aprilfestival.dk
Du kan læse Teatercentrums pressemeddelelse her: https://teatercentrum.back-end.dk/Files/teatercentrum/teatercentrum/Files/Pdf-fil_Aprilfestival/Tryg_Aprilfestival_i_juni_2021_-_pressemeddelelse.pdf

Pressefoto