Siden 2016 har Holbæk Kommunes 13 Aktive Centre afholdt fælles fødselsdagsarrangementer for lokalområdernes 75-årige som alternativ til hjemmebesøg.

De Aktive Centre, der er fordelt rundt omkring i kommunen, tilbyder gratis aktiviteter til borgere over 60 år og førtidspensionister. Til arrangementerne har fødselarerne fået information om centrets aktiviteter, sundhedsvejledernes hjemmebesøg og Ældrerådets arbejde.

På grund af corona-epidemien har planlægningen af årets fødselsdagsarrangementer, der skulle afholdes i efteråret, dog været sat i bero, oplyser Holbæk Kommune.

Samtidig vurderer størstedelen af centrenes brugerråd, at mange er bekymret for at deltage i større arrangementer. Derfor har Udvalget for Ældre og Sundhed besluttet, at arrangementerne udskydes til foråret 2021. Beslutningen bakkes op af Ældrerådet.

Foto: ABW