En ny aftale om en reform af den kommunale udligning ser positiv ud for Holbæk Kommune, men tallene skal undersøges nærmere, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Regeringen er blevet enig med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet om en ny reform af den kommunale udligning. Udligningssystemet fordeler penge mellem kommunerne, så der ikke opstår for store forskelle mellem serviceniveauerne på tværs af landet.

Med aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. De 3,5 milliarder heraf går dog til at gøre et særligt finansieringstilskud permanent.

Udover den generelle udvidelse af finansieringen tilgodeses kommuner med særlige udfordringer. Det kommer blandt andre Holbæk Kommune til gode, der står til at vinde 94,1 millioner kroner på aftalen. Hertil kommer 38,3 millioner kroner fra finansieringstilskuddet.

”Først og fremmes er jeg begejstret over, at der er indgået en bred aftale mellem partierne i Folketinget. Det skaber noget ro og tryghed hos os og resten af kommunerne. Nu skal vi ind og regne på tallene, men vi får ekstra penge som følge af aftalen, og det er jeg naturligvis rigtig godt tilfreds med. Vi har nogle særlige udfordringer, som kræver noget ekstra, og det tager reformen højde for,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Borgmesteren er dog også meget opmærksom på, at aftalen ikke umiddelbart udvider servicerammen; altså regeringens og kommunernes aftale om, hvor mange penge kommunerne må bruge på service. Det reguleres i økonomiaftalen, som typisk lander i juni måned. Resultatet af forhandlingerne er derfor ekstra vigtigt i år.

”Selvom vi får flere penge, er servicerammen indtil videre den samme. I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen vil jeg derfor også presse på for, at man hæver servicerammen, så vi rent faktisk også kan bruge de ekstra penge på velfærd,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Sammen med økonomiaftalen er Corona-krisens påvirkning af økonomien forudsætningen for et klart billede af udligningsreformens betydning for Holbæk Kommune.

”Det er en god dag for Holbæk Kommune, men uanset hvad der sker i økonomiforhandlingerne og i samfundet generelt, skal vi fortsat føre en ansvarlig økonomisk politik. Vi har brugt utrolig meget arbejde på at genoprette Holbæk Kommunes økonomi og tiden er ikke til, at vi sænker ambitionerne. Vi skal stadig have en stærk styring af økonomien og prioritere. Samtidig står vi også en sundhedsmæssig krise, der skaber generel usikkerhed om økonomien. Så vi skal lidt længere ned ad vejen for at se, hvad dagens aftale reelt betyder for borgerne i Holbæk Kommune,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.