Borgere, der har brug for hjælp i forbindelse med arbejdsskader eller arbejdsrelaterede sygdomme, kan blive undersøgt på Region Sjællands afdeling for arbejds- og socialmedicin. Afdelingen ligger på Holbæk Sygehus og har desuden afsnit på Nykøbing Falster Sygehus, på Sjællands Universitetshospital i Køge og på Slagelse Sygehus.

Region Sjælland meddeler at de fleste medarbejdere fra den 30. januar vil blive samlet på Holbæk Sygehus, da afsnittet på Slagelse Sygehus flyttes til Holbæk.

Foto: Region Sjælland

Samlingen af de arbejdsmedicinske og socialmedicinske funktioner i Holbæk betyder ifølge Region Sjælland, at afdelingens medarbejdere får mulighed for at opbygge et stærkt fagligt miljø, der vil komme patienterne til gode og styrke forskningen og den lægelige videreuddannelse.

“Vi samler læger og psykologer i Holbæk, fordi vi vil opbygge et stærkt fagligt fællesskab, hvor specialisterne kan udnytte hinandens kompetencer og dermed tilbyde endnu bedre støtte til vores patienter”, siger Ann Lyngberg, ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling.