For at ensarte hastigheden, samt der var et behov for at flytte byzonetavlerne, er hastigheden på Roskildevej, Skagerakvej og Valdemar Sejrsvej i Holbæk blevet ændret.

I samarbejde med Midt og Vestsjællands Politi, er der fornyligt ændret lidt på skiltningen på følgende steder i Holbæk:

På Roskildevej er 60 km/t skiltene nedtaget, og byzonetavlen er rykket syd på Roskildevej.

På Skagerakvej er hastigheden ændret fra 70 km/t til 60 km/t for at ensarte hastigheden, så vidt det er muligt på vejen.

Derudover har vi modtaget adskillige henvendelser fra borgere, som har meldt om farlige situationer i krydset Skagerakvej/Rørvangsvej, hvor det forventes at en laveres hastighed kan forbedre dette.

På Valdemar Sejrsvej syd for L. C. Worsøesvej er hastigheden ændret fra 70 km/t til 60 km/t for at ensarte hastigheden på Valdemar Sejrsvej.

Kilde 

Foto: ABW