Beredskabsstyrelsen anbefaler tre simple forholdsregler, så du undgår brand nytårsaften.

Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn. Brandvæsnet rykker ud til 14 gange så mange brande i løbet af nytårsdøgnet som på et gennemsnitsdøgn.

Helt konkret er brandfolkene hvert år i gennemsnit rykket ud til 282 brande i bygninger og containere i løbet af nytårsdøgnet i femårs-perioden 2011-2015. På et gennemsnitsdøgn resten af året rykker landets brandvæsner ud til “kun” godt 20 brande. Nytårsdøgnet er defineret som tidsrummet fra kl. 12.00 den 31. december til kl. 12.00 den 1. januar.

– Det er et faktum, at der er voldsomt mange brande nytårsnat. Men der skal faktisk ikke så meget til for at undgå brand. Meget af det handler om almindelig sund fornuft, siger seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard.

Her er tre simple råd, der kan hjælpe dig til at undgå brand nytårsaften:
1) Sørg for, at der er låg på affaldscontainere og fælles affaldsspande, og at de er placeret i god afstand fra bygninger.
2) Ryd op i carporten og luk porten til garagen.
3) Husk at overholde den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet.