Børnene i Holbæk Kommunes dagtilbud er i denne og sidste uge vendt tilbage til en ny og anderledes hverdag. De første dages erfaringer fører nu til præciseringer i åbningsplanen for dagtilbuddene. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Der har været stor gensynsglæde mange steder i dagtilbuddene efter genåbningen. Men de første dage har også vist, at dagtilbuddene allerede nu er tæt på den maksimale kapacitet. Det drejer sig primært om antallet af medarbejdere, men også udfordringer med at sikre nok plads per barn, så man overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Derfor har Økonomiudvalget her til aften besluttet en række præciseringer til planen for genåbningen af dagtilbuddene, som udvalget godkendte den 15. april.

”Det er en kæmpe opgave at genåbne dagtilbuddene og samtidig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi så allerede fra starten, at der var en pasningsudfordring for de forældre, der arbejder i kritiske funktioner i sundheds- og plejesektoren, indenfor rengøring eller som passer andre folks børn. Det får vi rettet op på nu. Vi kommer ikke til at hjælpe alle forældre, det ved vi godt, men vi kommer et skridt videre i forhold til dem, der har de største behov, og som holder hånden under os alle sammen her i sundhedskrisen”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Åbningstid og nødpasning
Økonomiudvalgets beslutning betyder blandt andet, at børnehusene som udgangspunkt skal tilbyde pasning i syv timer om dagen til alle børn. For familier, der er berettiget til nødpasning, tilbydes der herudover pasning op til de normale 52 timer om ugen.

Nødpasningen er i prioriteret rækkefølge målrettet forældre, der varetager vitale funktioner i den nuværende situation, og som ikke har andre pasningsmuligheder, børn med særlige behov og ansatte i private virksomheder, der skal møde fysisk op, og som ikke har andre pasningsmuligheder.

Børn kan passes hjemme
Fordi kapaciteten allerede nu er under pres, indføres der også en orlovsordning, så forældre i minimum 14 sammenhængende dage kan passe deres børn hjemme. I orlovsperioden skal forældrene ikke betale for pladsen og samtidig beholder de retten til pladsen efterfølgende.

”Jeg vil gerne opfordre alle, der overhovedet har muligheden for det, til at passe børnene hjemme i en periode. Pasningsbehovet er stigende, og da vi stadig skal kunne overholde de sundhedsmæssige retningslinjer, kan vi risikere at måtte indskrænke pasningen eller helt lukke dagtilbud i en periode. Derfor håber jeg, at mange forældre vil udnytte den nye orlovsmulighed for deres børn,” siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Præciseringerne kræver mange medarbejderkræfter, og derfor er Holbæk Kommune også allerede i gang med at finde ekstra medarbejdere. Det gælder både internt på kommunens forskellige kerneområder og eksternt via den jobbank, der er blevet oprettet i forbindelse med Corona-krisen.

Foto: ABW