Projekter i Kalundborg Kommune løb med flest LAG-midler, da bestyrelsen valgte at indstille 9 af de i alt 21 modtagne projekter i årets 1. ansøgningsrunde. I alt blev der indstillet for knap 2,1 mio. kr. Dermed er der 2,0 mio. kr. tilbage i kassen til næste ansøgningsrunde, der har frist 16. august kl. 15.00. Potentielle ansøgere opfordres til at søge vejledning hos foreningens koordinatorer i god tid.

Hattrick til projekter i Kalundborg Kommune – bl.a. med iværksætter på 22 år
Bjergsted og omegn blev topscorer med to indstillede projekter – begge inden for det almennyttige område, da LAG Nordvestsjælland indstillede projekter til årets første støttemidler. Amfivestsjælland får støtte til at videreudvikle området ved ’Surfsøen’ i den gamle grusgrav i Bregninge med en multifunktionel badebro og et fælles opholdsområde samtidigt med, at der søges om midler til flere elementer i fremtiden. Huset Askman i Bjergsted får støtte til at omdanne en testamenteret bygning til landsbyens nye fællesskabshus med mange anvendelsesmuligheder.

”I Svebølle støtter vi en ung iværksætter, så han kan forarbejde og formidle de gourmetsvampe, han er startet med at producere i en nedlagt lampefabrik. Dermed er der lidt et gennemgående tema i mange af de støttede projekter: Nemlig hvordan bygninger og områder, der er ’funktionstømte’, igen får liv i kraft af lokale ildsjæle, der ser mulighederne og gerne vil sætte noget nyt i gang”, udtaler næstforperson

Sif Orbesen og fortsætter: ”Det er også tilfældet i Sorø, hvor en nedlagt butik nu får nyt liv både aften og weekend, fordi en ung lokal keramiker både vil have butik med andre lokale varer og afholde kurser i, hvordan man kan dreje sin egen keramik. Det bidrager til at skabe liv i en lokal bymidte, der ellers kan være ret død uden for de almindelige butiksåbningstider. Det er en udfordring, vi ser mange steder i vores byer.”

Ligelig fordeling mellem LAG’s to støtteformål
LAG-støtten blev fordelt nogenlunde ligeligt mellem 4 erhvervsprojekter og 5 almennyttige projekter. Blandt de øvrige erhvervsprojekter finder man Odden Fisk I/S på Sjællands Odde, der udvider med en fiskerestaurant i det gamle bødehus på havnen samt Louie & Venner, der vil skabe helårsliv med cafe og fællesskabsrum i de lokaler, der indtil for nylig husede slagteren i Rørvig.

LAG har også fokus på bosætning og fastholdelse af børne- og ungefamilier, og derfor er der også ydet støtte til bl.a. Tølløse Streetzone med skatepark m.m., søspejderne Ragnar Lodbrogs Sønner i Holbæk og et formidlingsprojekt i Skamstrup med afsæt i Møllebakken, der både sigter på cykelturister samt børn og unge i området.

Næste ansøgningsrunde er 16. august 2024, men start i god tid!
Næste LAG-ansøgningsfrist ligger 16. august.

”Det kan virke langt væk, men jeg vil opfordre mulige ansøgere til at komme i gang inden så længe. Dels tager det tid at blive fortrolig med ansøgningssystemerne. Dels tager det tid at afdække mulighederne for samarbejde, indhente tilbud og søge vejledning og sparring hos vores koordinatorer. Det er gratis for ansøgerne. Man laver altså ikke en god og fyldestgørende LAG-ansøgning på en eftermiddag. LAG planlægger at holde et infomøde før sommerferien i hver af de fire kommuner, LAG dækker: Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø. Her vil man kunne høre mere om støttemulighederne i LAG-ordningen. Den letteste måde at få besked om det er ved at blive medlem af vores forening. Det er der allerede 275, der er, og man kan gratis melde sig ind på vores hjemmeside lag-nvs.dk”, slutter Sif Orbesen.

De indstillede projekter (titel, ansøger og beløb)

Huset Askman – et besjælet fælleshus – fase 1 (Huset Askman, Bjergsted) 300.000,-

AMFI FriluftsHUB / Surfsøen 2.0 (Kulturforeningen Amfivestsjælland, Bregninge) 300.000,-

Møllebakken i Skamstrup (Skamstrup Møllelaug) 292.000,-

Udvidelse til fiskerestaurant på Odden Havn (Odden Fisk I/S) 250.000,-

Louie & Venner – drømmefabrik i hjertet af Rørvig (Louie & Venner ApS) 225.000,-

Maritime eventyr for børn og unge (Ragnar Lodbrogs Sønner, Holbæk) 225.000,-

Tølløse Streetzone (Tølløse Skaterpark Støtteforening) 200.000,-

Shroomy – bæredygtig svampeproduktion (Shroomy A/S, Svebølle) 189.287,-

Opstart af keramikværksted i Sorø bymidte (Eich Keramik) 118.658,-

I alt 2.099.945,-

 

Bjergsted og omegn blev topscorer med to projekter, da LAG-bestyrelsen mødtes for at indstille projekter i årets første ansøgningsrunde. I alt blev der indstillet 9 projekter til 2,1 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er 16. august, men LAG opfordrer mulige ansøgere til at gå i gang i god tid, søge vejledning og sparring samt evt. deltage i et af de infomøder, der bliver holdt inden sommerferien. Grafik: LAG