fodboldogstoevle40 flygtninge skal fremover træne og spille kampe med lokale fodboldspillere fra Holbæk. Det er kommet i stand via et partnerskab mellem Holbæk Kommune, DBU Sjælland og den lokale fodboldklub Holbæk B&I.

Samarbejdet sigter mod at inddrage idræt og motion i flygtningenes hverdag og sikre kendskab og daglig gang i en forening og i et almindeligt foreningstilbud.

– I Holbæk Kommune vil vi gerne bidrage til den store fælles opgave med at tilbyde vores mange nye flygtninge en ordentlig velkomst til Danmark. En måde at blive inkluderet i det danske samfund er ved at blive en del af vores foreningsliv. Men dette samarbejde støtter vi en indsats for en endnu bedre inklusion, fortæller Emrah Tuncer, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

En endnu bredere klub
Holbæk B&I sørger for at byde flygtningene velkommen i klubben og for, at der er ekstra trænere, holdledere og træningsfaciliteter.

– Vi har udvidet vores stab af trænere og holdledere, så vi kan tage imod de mange nye flygtninge i vores klub. Det er vores håb, at alle bliver så godt taget imod, at de får lyst til at tage del i vores almindelige klubliv, fortæller Kenny Jensby, formand i Holbæk B&I.
Det er planen, at der skal oprettes et eller to nye turneringshold i klubben, hvor de mange nye spillere kan komme ud og spille turneringsfodbold i den kommende sæson.

Bindeled mellem samfund og foreningsliv
Det glæder DBU Sjællands formand Ole Jacobsen, at fodbolden kan spille en rolle som bindeled mellem samfund og foreningsliv:
– Fodbold-Danmark både vil og kan tage en del af ansvaret for vellykket inklusion af nydanskere i samfundet. Fodbold er et universelt sprog, der formår at bringe mennesker sammen fra forskellige baggrunde og kulturer. Derfor glæder det os meget, at Holbæk Kommune og Holbæk B&I er gået med i dette partnerskab for at gøre en forskel for en gruppe mennesker, der kan have svært ved at navigere i ’forenings-Danmark’.

Erfaringerne skal deles med andre foreninger
Samarbejdet strækker sig længere ud end fodboldklubben.
Det er planen, at erfaringerne med projektet skal bruges til at lære andre foreninger, hvordan man arbejder med inklusion af større grupper af personer i sin egen lokale forening.

– Samarbejdet med fodboldklubben kan give en masse erfaringer med, hvordan vi kan hjælpe foreninger med at blive endnu bedre til at tage imod større grupper af flygtninge. Disse erfaringer vil vi gerne dele med alle andre foreninger, da vi mener, at inklusionen kan bidrage både til et bedre foreningsliv og til en bedre velkomst i kommunen for de mange nye flygtninge, fortæller Emrah Tuncer

– Og jeg ved, at det er et projekt, som vores idræts- og foreningskonsulent i Kultur og Fritid vil følge tæt, siger han.