landsbyfornyelseEr du ejer af en bygning, der ligger i en by med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land, kan du søge tilskud til blandt andet udvendig istandsættelse og nedrivning af bygningen.

Holbæk Kommune åbner igen op for ansøgninger om tilskud fra landsbyfornyelsespuljen.

Det statslige tilskud for 2016 er endnu ikke kendt, men Holbæk Kommune har stadig mulighed for at benytte det statslige tilskud fra 2015. Derfor opfordrer vi nu bygningsejere til at indsende projekter.

Hvordan søger du?

Du skal som ejer af en bygning sende din ansøgning om tilskud til Holbæk Kommune, så denne er kommunen i hænde senest d. 1. marts 2016.

Holbæk Kommune vil herefter prioritere og udvælge projekter og tildele en økonomiramme. Den endelige beslutning om tildeling af midler forventes til politisk behandling i maj 2016.

Ansøgningsskema findes her.

 

Læse mere hjemmesiden Holbæk Kommune og  her.

Følg også Holbæk Kommune på Facebook.