Den 1. februar er der ansøgningsfrist til § 18-puljen.penge-3

Holbæk Kommune afsætter hvert år penge til en pulje til frivilligt socialt arbejde i henhold til Lov om social service § 18.

Frivillige sociale organisationer/foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge om tilskud.
De skal være hjemmehørende i Holbæk kommune, have aktiviteter i kommunen og have borgere i Holbæk kommune som målgruppe.

Hovedformåledet skal være den frivillige sociale indsats, som også er kernen i projektet og støtten.

Ansøgning om tilskud i henhold til § 18 sendes til paragraf18-puljen@holb.dk

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen, tlf. 72 36 46 92.

Ansøgningsfrist den 1. februar 2016

Find ansøgningsskemaet til § 18 – puljen her.

Læs mere om frivillighed her.

http://www.holbaek.dk