Holbæk Kommune er nu ved at afslutte et udbud for rengøringen i kommunens bygninger med virkning fra den 1. marts. Udbuddet er lavet i et tæt samarbejde med brugerne, og der har været fokus på at finde nye løsninger.

”Med aftalen sætter vi fokus på kvaliteten i rengøringen på en ny måde. Fremover bliver der gjort rent efter en aftalt standard. Det kan betyde, at et klasselokale for eksempel skal rengøres på én bestemt måde i vinterperioden og på en anden måde i sommerperioden. Hovedsagen er, at rengøringen opfylder den aftalte standard,” udtaler borgmester Søren Kjærsgaard.

Udbuddet har været opdelt i 12 delaftaler. Holbæk Kommune har til hensigt at tildele alle delaftaler til ALLIANCE+ A/S, når stand still-perioden udløber den 30. december 2015.
”Vi har vægtet kvaliteten højt i udbuddet. Der er blandt andet stillet krav til leveringssikkerhed og kvalitetssikring. Samtidig har vi fået en god pris, så jeg ser frem til, at vi kommer i gang med samarbejdet med ALLIANCE+”, udtaler borgmester Søren Kjærsgaard.

Aftalen løber i fire år fra den 1. marts 2016 med mulighed for forlængelse i op til to år.