Politikerne i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har givet deres anbefalinger til fordelingen af en pulje på fire millioner kroner. Det skal give mere fællesskab i lokalområderne, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse:

Pengene kommer fra puljen ”Rum til fællesskab”, som overordnet støtter frivilligt arbejde med forankring, fællesskab og udvikling af kommunens lokalområder. Puljen blev åbnet i år, og det er derfor første gang, at lokalfora, foreninger og bestyrelser har kunnet søge penge herfra.

”Vi har modtaget mange spændende ansøgninger, og jeg er glad for, at det er et samlet projektudvalg, der står bag anbefalingerne. Vi har valgt en række projekter, som vi er sikre på løfter fællesskabet i lokalområderne. Eksempelvis giver vi penge til en hundelegeplads i Vipperød, opsætning af lys på Tuse Byvej og en bæredygtig, kunstnerisk toiletbygning på Spirefestival. Projekterne bidrager alle til at udvikle lokalområderne, og vi glæder os til at se dem, når de er udført”, fortæller Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. Udvalget består desuden af Steffen Kisselhegn, John Harpøth, Christina Hvass Hansen og Solvej Pedersen.

Foto: ABW

Fra aktivitetsområde til skolevejstavle
I alt er der blevet indsendt 22 ansøgninger fra lokalfora, foreninger og bestyrelser. Der er både blevet søgt penge til pilotprojekter, opførelse af nye projekter og vedligeholdelse af eksisterende. Ansøgningerne er blevet vurderet ud fra fire kriterier. Projekter skal skabe rum til fællesskab ved at handle om særlige kendetegn, møder i naturen, lokale samlingssteder eller sikker færden.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde d. 8. november besluttet at anbefale, at fordelingen af de fire millioner kroner skal ske på 14 projekter. Nogle af projekterne handler om udvidelse af et udendørs aktivitetsområde, renovering af en shelterplads og etablering af en flådestation. Dertil kommer projekter, der ligger inden for kriteriet om sikker færden. Her gives der penge til blandt andet udskiftning af en skolevejstavle og vejindsnævringer.

Anbefalingerne skal godkendes i Økonomiudvalget og i nogle tilfælde Kommunalbestyrelsen. Herefter får ansøgere endelig besked.

I det nye år åbner puljen igen, og her er ansøgningsfristen 31. marts. Der kan læses mere om puljen på: holbaek.dk/rumtilfællesskab.

De anbefalede projekter
Projektudvalget anbefaler, at følgende projekter tildeles midler:
• 400.000 kr. til ansøgningen fra St. Merløse IF Gymnastik – Meget mere Merløse til Multifunktionelt idrætsaktivitetsområde med socialt hyggeområde

• 99.000 kr. til ansøgningen fra Spirefestival og Hvidegaard til Spirefestival vol. 2 – Øget fællesskab, kunst og bæredygtighed

• 98.100 kr. til ansøgningen fra Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum til Vipperød Hundelegeplads

• 54.500 kr. til ansøgningen Hagested Lokalforum/beboerforening til Renovering og forbedring af byens fest- og shelterplads

• 125.000 kr. til ansøgningen fra Visit Holbæk på vegne af lokale fiskeguider, lokale fiskeklubber og lystfiskere til fortsat medlemskab af Fishing Zealand

• 125.000 kr. til ansøgningen fra Tuse Næs Jagtforening til Nyt Klubhus og offentligt areal med shelter, bålplads, grillplads.

• 55.000 kr. til ansøgningen fra Holbæk Cykelsport – hold Q til Kvindecykling i Holbæk Cykelsport og Holbæk Kommune

• 425.000 kr. til ansøgningen fra DSI Æglageret til Renovering af tag og loftsrum

• 150.000 kr. til ansøgningen fra Dialog Holbæk til et nyt hus for fællesskab

• 455.000 kr. til ansøgningen fra Sidesporet til en Flådestation ved Filmtorvet

• 650.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Trafikgruppen under Svinninge Lokalfora til Udskiftning af skolevejstavle og fodgængerfelt

• 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Knabstrup Lokalforening om Trafiksikkerhed i Knabstrup – etablering af vejbump

• 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra en lokal gruppe borgere til Hastighedsbegrænsning i Kr. Eskilstrup

• 300.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Tuse lokalforum om lys på Tuse byvej