Erhvervsforeningerne i Tølløse, Jyderup og Svinninge har fordelt 250.000 kr. mellem sig som en del af Budgetaftalen 2022-25.
Partierne bag budgetaftalen er enige om, at de lokale handelsbyer med en bymidte skal stå stærkere i konkurrencen om den daglige handel. De tre lokale erhvervsforeninger i Svinninge, Tølløse og

Jyderup har derfor selv lavet en model, der fordeler et fast årligt tilskud på 250.000 kr. til mellem erhvervsforeningerne fra og med 2022. Det glæder Søren Stavnskær, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, at erhvervsforeningerne selv har lavet en fordelingsnøgle, og at pengene går til at styrke det lokale.

”Med tilskuddet til de tre handelsbyer sender vi et politisk signal om, at vi gerne vil styrke det lokale. Det gør vi for at fremtidssikre levende byer med handel, service og oplevelser samt fastholde handlen lokalt og samtidig tiltrække nye kunder. Styrken ligger uden tvivl i, at vi gør den her slags i fællesskab, og at vores handelsliv og byrum vil blive styrket yderligere på tværs af kommunen, hvilket vi blandt andet så med Lysfestivalen tidligere på året. Og så er det et bevis på, at vi kan og vil i hele kommunen sammen,” fortæller Søren Stavnskær, der netop fremhæver samarbejdet om

Lysfestivalen på tværs af de lokale erhvervsforeninger i Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge som et eksempel, der har været med til at binde de fire største handelsbyer endnu mere sammen.

Glæde i Svinninge, Tølløse og Jyderup

Samstemmende lyder det fra alle tre erhvervsforeninger, at de er glade for tilskuddet, og at fordelingen er sket i ro og mag. Og så er en del af pengene allerede øremærket. Som i Svinninge, hvor formanden for Svinninge Erhvervsforening fortæller, at pengene går til at gøre byen mere indbydende.

”Sidste sommer havde vi en blomsterfestival i de fire handelsbyer, og nogle af pengene går til at indkøb af flere blomsterkummer og blomster. Her vil vi selv stå for vanding og vedligeholdelse for egne midler. Derudover er der også afsat penge til, at vi kan udvide vores juleudsmykning, som vi indkøbte for to år siden, yderligere. For os som erhvervsforening er formålet, at vi gør det for byens borgere, og dem, der kommer udefra. De skal have en god oplevelse, når de kommer til Svinninge, så man får lyst til at handle lokalt. Generelt vil jeg sige, at det sender et rigtig fint signal fra kommunens side, at det ikke kun handler om at prioritere Holbæk by, og det er med til at styrke sammenholdet og den gode dialog på tværs af handelsbyerne. Så det gavner både lokalt og Holbæk

Kommune som helhed,” fortæller Benny Jørgensen, der også sætter pris på, at der ikke kun er tale om et engangsbeløb, men foreløbigt et årligt beløb frem til og med 2025.
Samme melding kommer fra Anja Edelslund Birkebæk, formand for Jyderup Erhvervsforening, hvor tilskuddet kommer til at forskønne bymidten yderligere.
”I Jyderup kommer pengene blandt andet til at gå til byforskønnelse, som vi vil gøre mere ud af med indkøb af flere blomsterkummer. Samtidig kigger vi også ind i at give både vores byfest og julebelysning et løft. Under corona blev vi samlet på tværs af Holbæk, Tølløse, Svinninge og Jyderup, da der skulle arrangeres både en blomster- og lysfestival. Det affødte en god og konstruktiv dialog, der er med til at binde de fire handelsbyer bedre sammen.”

I Tølløse besluttes det først endeligt efter sommerferien, hvad tilskuddet skal gå til. Men Pernille Nyholm Pedersen, der er medlem af en styregruppe i Erhvervsfællesskab Tølløse, har en forventning om, hvad det kan gå til.

”Vi vil gerne have folkets stemme med i beslutningen af, hvad pengene skal gå til, hvilket kommer på dagsordenen på mødet i Erhvervsfællesskab Tølløse sidst i august. I styregruppen går vores tanker på indkøb af flere blomsterkummer, samt at de ikke kun er beplantet i sommermånederne, men også i vinterhalvåret. Så skal vi også have juleudsmykket byen, hvilket den ikke har været tidligere,” fortæller Pernille Nyholm Pedersen. Hun fremhæver samtidig, at samarbejdet med de andre byer løfter kommunen som helhed, når man også får byerne uden for Holbæk by med. For borgerne og erhvervslivet vil gerne meget, men det er ikke altid, at pengene rækker så langt. Det kan nu lykkes, og der skabes en rød tråd i hele kommunen, hvilket betyder noget lokalt og skaber et attraktivt lokalområde for virksomheder og borgere, også for dem uden for kommunen.

Fakta

I budgetaftalen for budget 2022-2025 vedtog aftalepartnerne i Kommunalbestyrelsen, at der skulle afsættes midler til de lokale erhvervsforeninger i Svinninge, Tølløse og Jyderup.
• Der blev afsat et årligt fast tilskud på i alt 250.000 kr.
• Midlerne skal fordeles efter en fordelingsmodel, som aftales med de tre foreninger.
• Midlerne skal bruges til at støtte udvikling og borgeraktiviteter i de tre byer i lighed med Byforum i Holbæk.

Fordelingsnøgle

De tre foreninger er enige om, at de 250.000 kr. årligt fordeles efter følgende fordelingsnøgle:
• Tølløse: 80.000 kr.
• Svinninge: 80.000 kr.
• Jyderup: 90.000 kr.

Midlerne skal anvendes til

1. Fremme detailhandlen generelt i Jyderup/Tølløse/Svinninge
2. Fremme ambitionen om at udvikle Jyderup/Tølløse/Svinninge som attraktiv handelsby
3. Samarbejde og koordinere tiltag med Jyderup/Tølløse/Svinninge og Holbæk Byforum med henblik på at udnytte byernes områder og handelsmuligheder bedre.

Foto: ABW