Holbæk, Næstved, Roskilde, Korsør, Skælskør og Nykøbing er blandt de 18 sjællandske byer, der har budt ind med forslag til nye grønne og blå åndehuller i deres by.

I Nykøbing Falster vil Middelaldercentret, der er et forsøgscenter for historisk teknologi, skabe en base i det fri, hvor børn kan lære med alle sanser.

Det skal ske i fælleshaver med fokus på historiske planter, traditionsforløb og et dannelsesunivers, der rummer det hele menneske udvide ideen om, hvad middelalder er, og kan for det moderne menneske.

Projektet fra Nykøbing Falster er en af de 124 ansøgninger som Nordea-fonden har modtaget i første ansøgningsrunde og som skal få naturen til at gro inde i byerne og fællesskaberne til at vokse. Fristen til anden og sidste ansøgningsrunde er 22. februar 2023.

Blandt ansøgerne drømmer mange om at skabe grønnere byrum og invitere naturen helt ind i byerne, mens der også er en klar efterspørgsel på fælles haver og dyrkningsarealer. Det er idéen om en permahave centralt i København og en bibliotekshave i Midtjylland gode eksempler på. Men blandt forslagene er også blå samlingssteder i byerne eksempelvis friluftsbade, der fint lever op til støtteforudsætningen om, at projekter skal komme mange til gode og indeholde udendørs aktiviteter.

Ønsker opholdssteder ved vandet
Biodiversitet og vild natur fylder også meget – gerne i kombination med aktivitets- og legepladser. Det gælder f.eks. drømmen om vilde skolehaver i Holbæk og en legeplads skabt af genbrugsmaterialer på Nordfyn.

En tredje tendens er idéer med afsæt i den blå natur: Havet, havnemiljøer, åer og saunaer. Mange foreninger ønsker sig opholdssteder tæt ved vand, ligesom sø- og havnebade kan få et helt nyt liv med midler fra puljen.

“Med interessen for Her gror vi-puljen er vi igen blevet bekræftet i, at der er virkelyst og engagement i danskerne. Vi vil hinanden, og vi vil have meget mere natur i vores nære omgivelser. Vi glæder os til at være med til at gøre drømmene til virkelighed,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Hvem der opnår støtte i første ansøgningsrunde offentliggøres til marts. Der er dog fortsat gode muligheder for at søge puljen.

Fokus på bæredygtighed
De 124 ansøgninger udgør et potpourri af unikke idéer med afsæt i bynatur, men alligevel viser en række tydelige tendenser sig – bl.a. også affødt af, at Nordea-fonden stiller krav om fokus på miljømæssig og social bæredygtighed.

“Med Her gror vi-puljen forsøger vi at inspirere ansøgerne til at tage flere bæredygtige valg, som både kan smitte positivt af på fællesskabet og klimaet. Hvis vi alle sammen ændrer en lille smule på vores adfærd, så vil det tilsammen gøre en stor forskel,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

I alt har Nordea-fonden afsat 50 mio. kr. til Her gror vi-puljen, og der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. pr. projekt.

Ansøgninger fra følgende 18 syddanske byer:
Greve (2)
Eskilstrup
Nykøbing F
Holbæk (3)
Hvalsø
Lejre
Rødby
Fuglebjerg
Haslev (2)
Næstved
Nykøbing Sj
Vig (2)
Roskilde (2)
Korsør
Skælskør
Solrød Strand
Klippinge
Store Heddinge

Idéer i hele Danmark
I de 124 ansøgninger er der i alt ansøgt for 78 mio. kr. med et gennemsnit på 630.000 kr. pr. ansøgning, og der er kommet ansøgninger til Her gror vi-puljen fra hele landet:
• Region Hovedstaden: 20
• Region Midtjylland: 31
• Region Nordjylland: 20
• Region Sjælland: 24
• Region Syddanmark: 29

Ses der på kommunerne, kommer der flest ansøgninger fra København, hvor Nordea-fonden har modtaget ni projektidéer. Derefter følger foreninger og organisationer i Randers Kommune, der har sendt seks ansøgninger afsted.

I alt er der kommet ansøgninger fra aktører beliggende i 52 af landets 98 kommuner.

Her gror vi-puljen
• Her gror vi-puljen støtter projekter, der fremmer gode liv i byen med fokus på at bidrage til bynaturen og styrke blå og grønne fællesskaber.
• Alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner.
• Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. inkl. moms pr. projekt.
• Nordea-fonden modtog 124 ansøgninger i første ansøgningsrunde med frist 16. november 2022. Anden og sidste ansøgningsfrist er 22. februar 2023.

Sådan fordeler de 124 ansøgninger sig jævnt over landet. 52 af landets 98 kommuner er repræsenteret.