Friluftsrådet har uddelt 19,2 mio. kr. til projekter, der skal skabe bedre muligheder for friluftsliv. I Region Sjælland har 20 lokale friluftsprojekter fået 1,7 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Under coronarestriktionerne er danskernes interesse for at komme ud i naturen steget markant. En rundspørge af KANTAR Gallup fra marts 2021 viste blandt andet, at 40 procent af befolkningen har opholdt sig mere i naturen under nedlukningen i forhold til før krisen. Den interesse håber Friluftsrådet, at den seneste uddeling af Udlodningsmidler til Friluftsliv kan være med til at imødekomme.

Der er uddelt 11,5 mio. kr. under de tre overskrifter: Flere ud i naturen, Sammen i naturen og Fordybelse i naturen. Her er der givet tilskud til lokale initiativer rundt omkring i landet, for eksempel flere shelterpladser og stier til friluftsliv.

“Vi oplever stor efterspørgsel på muligheder for at overnatte i det fri og flere stier til friluftsliv. Især under coronakrisen er der rigtig mange, der har fået øjnene op for de helt særlige oplevelser, man kan få ude i naturen – og det endda uden mundbind. Det er dejligt, at vi med Udlodningsmidler til Friluftsliv kan imødekomme den stigende interesse, men der er stadig et stort behov for flere friluftsfaciliteter og stier derude,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Gode lokale initiativer skal skabe friluftsliv
I Region Sjælland har 20 lokale friluftsprojekter fået 1,7 mio. kr. i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. For eksempel har Dankbar Hus ApS i Roskilde fået 50.000 kr. i tilskud til et naturrum på Løvebakkehus, hvor der skal være mulighed for undervisning i naturen, overnatning i sheltere og udekøkken.

Undløse Lokalråd i Holbæk Kommune har fået 146.000 kr. i tilskud til at lave et aktivitetsområde med blandt andet en bålhytte og muldtoilet i den nyplantede Undløse folkeskov.

Næsby Strand Vinterbadeforening har fået hele to tilskudsbevillinger på 200.000 kr. og 250.000 kr. til henholdvis en sauna og en badebro, der skal skabe mulighed for badning og udeliv ved kysten året rundt.

FDF Korsør har fået Tilskud til ombygning og udvidelse af FDF-hytte. Projektet skal gøre hytten
mere anvendelig som samlingspunkt for friluftsliv og naturaktiviteter for flere brugergrupper.

Sorø Skovbørnehave har fået tilskud til etablering af bålhytte, der skal fungere som samlings- og
opholdssted for skovbørnehave og skovens øvrige brugere.

Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg har fået tilskud til boardwalk nord om Gørlev sø.

KFUM Spejderne i Sædder, Køge, har fået tilskud til etablering af friluftsfaciliteter til brug for spejdere, skole, børnehave og lokale borgere.

Hjortholm Kostskole i Næstved Kommune har fået tilskud til etablering af shelterplads, der skal danne ramme om fælles friluftsaktiviteter for børn og unge.

Allindelille Friskole ved Ringsted har fået tilskud til projekt, hvor elever og frivillige skaber mere vild natur på skolens udearealer.

Du kan se listen over alle tilskud her.

Foto: ABW