Borgerne i Holbæk Kommune er kommet med deres bud på kommunale, grønne områder, der kan gøres mere vilde og styrke biodiversiteten. 20 områder er nu udvalgt.
Interessen for grønne projekter er stor i Holbæk Kommune, og derfor arbejdes der på at give naturen endnu bedre vilkår. I januar 2022 kunne borgerne indsende deres bud på kommunale grønne områder, der kan omlægges til vild natur. I alt indkom hele 106 forslag, og Udvalget for Klima, Miljø og Natur har nu udvalgt de 20 arealer, som kommunen i første omgang vil arbejde videre med.

”Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi alle har en opgave med at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest, og det ekstra skridt tager vi nu for at understøtte biodiversiteten lokalt. Vi har udvalgt biodiversitetsprojekterne ud fra deres fokus på biodiversitet, borgeropbakning, geografisk spredning og samspil med kommunale institutioner, da projekterne kan indgå som læringsforløb og i daglig leg, og vores forventning er, at projekterne vil blive igangsat i løbet af i år,” fortæller Karen Thestrup Clausen, formand af Udvalget for Klima, Miljø og Natur. Mange af de øvrige 106 forslag vil også blive realiseret i et eller andet omfang i de kommende år.

De 20 udvalgte biodiversitetsprojekter, der sættes i gang i løbet af 2022, er:
Ankers Mark, Gislinge
Grønt areal ved Lunderosevej, Jyderup
Grønt areal ved Elmegården, Jyderup
Kildebjergskolen, Mørkøv
Grønt areal ved Præstebovej, Hagested
To grønne arealer, Stigs Bjergby
Grønt areal ved Blomstervænget, Regstrup
Grønt areal ved Præstemarken, Sdr. Jernløse
Grønt areal ved Åparken, Store Merløse
Grønt areal ved Bygaden, Store Merløse
Grønt areal ved Dagli’Brugsen, Store Merløse
Grønt areal ved Østergårdsvej, Undløse
Vipperød Skole, Vipperød
Bjergmarkskolen, Holbæk
Knudskoven, Holbæk
Grønt areal ved Stenhusvej/Skagerakvej, Holbæk
Grønt areal ved Munkholmvej/Labæk, Holbæk
Grønt areal ved Marius Pedersens Vej, Holbæk
Grønt areal ved Højen, Holbæk
Rundkørsler, Holbæk

Mere info om projekterne kan ses på https://deltag.holbaek.dk/da-DK/projects/vildmedvilje/4. Den endelige udformning af de 20 vilde projekter vil ske i dialog mellem de borgere, der har stillet forslaget, relevante interesserede og administrationen. Dialogen og kommunikationen om projekterne fortsætter på dialogforummet: Deltag.holbaek.dk (https://deltag.holbaek.dk/da-DK/projects/vildmedvilje/1), hvor alle 106 forslag inklusiv de 20 udvalgte også kan ses.

Udover arbejdet med de 20 udvalgte projekter har Holbæk Kommune en ambition om at gennemføre et fyrtårnsprojekt, der er så tilpas spektakulært, at det kan skabe større opmærksomhed om kommunens fokus på biodiversitetsprojekter. Der er allerede indkommet forslag, der kan bruges til fyrtårnsprojekter. Administrationen vil derfor gå i dialog med borgerne om disse projekter og på et senere tidspunkt fremlægge forslag til, hvad fyrtårnsprojektet skal være samt budget til politisk behandling.

Fakta

De 20 projekter vil blive realiseret for i alt 800.000 kr. Dette finansieres via de 2,0 mio. kr., som er afsat i budgetaftalen til bæredygtige tiltag: ”Bæredygtighedspuljen”. Der sættes som udgangspunkt et loft på 40.000 kr. pr. projekt, dog kan der bruges mere på nogle projekter, hvis der er brugt mindre på andre. Midlerne skal gå til nyetablering af natur på de enkelte arealer, herunder etableringspleje af nyplantede træer og buske.

Holbæk Kommune er med i den landsdækkende kommunedyst om at blive ’Danmarks vildeste kommune’. Lige nu arbejder Holbæk Kommune selv med flere større naturprojekter, hvor der blandt andet rejses nye bynære skove i lokalområderne, eksisterende skove omlægges til urørt skov, og dyr sættes ud til afgræsning. Det gælder for eksempel for Åmosen og i arbejdet for en ny naturpark i Tuse-Butterup, hvor begge projekter kan gøre en forskel for naturen. Læs mere på https://holbaek.dk/dkvild.

Foto: ABW