Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på deres møde i onsdags at støtte kunstprojektet Holbæk Art med endnu 150.000 kroner. Pengene skal bruges til syv nye kunstværker.

Holbæk Art har siden 2014 stået bag det ambitiøse kunstprojektet, hvor samtidskunst af anerkendte danske og udenlandske kunstnere får en plads i det offentlige rum. Det er indtil videre blevet til 21 værker, og nu er der planer om endnu syv.

”Holbæk Art gør et betydningsfuldt stykke arbejde i forhold til at udbrede billedkunsten og skabe kulturel opmærksomhed omkring Holbæk til glæde for borgere, besøgende og turister. Derfor er vi i udvalget glade for, at vi kan bidrage til, at der nu kommer endnu flere værker i byrummet”, fortæller Ole Hansen, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.
”Vi har også noteres os, at fremtidsplanerne rækker ud i andre af kommunens byområder. Det ser vi meget positivt på, og vi vil med stor interesse følge det fortsatte arbejde”, supplerer han.
Kvaliteten er afgørende

De nye kunstværker kommer til at koste væsentlig mere end de 150.000 kroner, som Holbæk Kommune har bevilliget. Holbæk Art havde derfor søgt Holbæk Kommune om et tilskud på 250.000 kroner, men på grund af begrænsede budgetter valgte udvalget et mindre støttebeløb for også at kunne støtte andre aktører i kommunen.

”Der hersker ingen tvivl om, at vi i Holbæk Art er glade for samarbejdet med Holbæk Kommune. Selvom det ærgrer os, at vi ikke kan få det fulde beløb, har vi forståelse for, at det er nødvendigt at prioritere”, siger bestyrelsesformand for Holbæk Art Henrik Møller.

”Den kunstneriske kvalitet er helt afgørende for os. Hvis vi ikke kan skaffe den nødvendige finansiering, kan vi derfor være nødt til at arbejde med færre værker, end vi først havde planlagt. Men lad os nu se, vores ambition er fortsat at gennemføre Holbæk Art 2018 fuldt ud”, fortæller han.
De samlede udgifter til de planlagte syv værker er estimeret til 1,2 millioner kroner.