Præhospitalt Center er på gaden med årsrapporten for 2020. Der er sket mangt og meget hos Præhospitalt Center, der som resten af samfundet har været påvirket af COVID-19 på flere måder.

Når 1-1-2-telefonen ringer hos AMK-vagtcentralen i Region Sjælland bliver telefonen taget, inden der er gået 20 sekunder fra første ring, i flere end ni ud af 10 gange.

Ud og køre med podningsbilen

Godt 79.000 gange ringede telefonen hos AMK-vagtcentralen i Region Sjælland i 2020.

Det er flere opkald end året før og flere end 200 gange om dagen, at telefonen har ringet.

Det kan læses i Præhospitalt Centers Årsrapport 2020 samt:

– AMK-Vagtcentralens COVID-19-opgaver
– Det akutte beredskab
– Ud og køre med podningsbilen
– Befordring af patienter
– Flere frivillige yder hurtig og afgørende førstehjælp

Kilde

Foto: JDL