Holbæk Museumsforening indbyder til vandring på ”Sømileruten” på Holbæk Havn onsdag den 17/5-2023 kl. 17.

Mødested: ”Mødestedet” på Midtermolen i Holbæk Gamle Havn (ved de små røde huse yderst på den midterste mole).

”Sømileruten” er, som navnet antyder, en vandringsrute på 1 sømil (1,852 km) og i museumsforeningens regi en guidet tur fra Holbæk Havns vestlige afgrænsning ved Holebæk og hele havnestrækningen igennem til den østlige afslutning ved Labæk tæt på Anneks-havnen (som vi også kalder Skudehavnen).

Hør deres kyndige guider Finn Andersen og Søren Munkholm Jensen fra Holbæk Træskibslaug fortælle havnens historie fra første sikre beretninger om Holbæk Skibsbro fra 1328, om Gamle Havns tilblivelse med flere færgesejladser, beddinger, skibsværfter m m og til den Nye Havn (Trafikhavnen) fra 1920’erne, som udviklede sig
til Danmarks største kornudskibsningshavn i 1940’erne.

Og til i dag hvor alt er forandret i Nye Havn med 500 boliger og flere fritidsaktiviteter. Hvor mon kranerne stod? Og siloen? Og ”Katedralen”? Hvor er Nationalmuseets skibe? Mange er spørgsmålene, som nok skal blive besvaret.

Vi holder pause halvvejs, når vi når Kystliv og får en øl/vand.

OBS!! Vi afslutter ved Annekshavnen og skal gå tilbage.

Vandringen er således samlet på 3,7 km.

Der er desværre begrænsning på antal deltagere – 30 personer, derfor tilmelding.

Medlemmer 30 kr, ikke-medlemmer 50 kr.

Betaling ved fremmødet – kontant eller mobilepay 87854

Tilmelding på mail: soemileruten170523@holbaekmuseumsforening.dk

Holbæk gl. havn. Foto: Lene Pedersen – Holbæk Museumsforening