Inflation og stigende energipriser presser økonomien i de danske husholdninger og får boligejerne til at skrue ned for varmen og lufte mindre ud. Det er stik imod anbefalingerne, og i løbet af vinteren har det skabt markant flere problemer med skimmel og fugt end normalt. Byggesagkyndig.nu, der er repræsenteret over hele landet, havde 38 procent flere fugt- og skimmelopgaver i 4. kvartal 2022 i forhold til samme periode året før.

– Vi oplever, at rigtig mange gør det modsatte af, hvad de bør gøre, for at holde udgifterne til opvarmning af boligen nede. De skruer ned for varmen og lader være med at lufte ud, og det øger luftfugtigheden i huset og giver skimmelsvamp optimale vilkår for at få fodfæste og brede sig, siger Christian Norborg, der er CEO hos Byggesagkyndig.nu og pointerer:

– De fleste husejere ved ikke, at det faktisk er billigere at opvarme tør luft end fugtig, og cirka otte ud af ti skimmelopgaver kunne have været undgået ved ganske enkelt at lufte ud jævnligt. Tilmed er mange, som har skimmelsvamp i boligen, slet ikke klar over, at de har et problem, fordi de ikke kan lugte det, når de bor i det. De bliver først klar over det, når de får øje på det.

Stort potentiale for besparelser

I stedet for at skrue ned for varmen på grund af de høje energipriser og invitere skimmelsvampen indenfor anbefaler Byggesagkyndig.nu, at man som boligejer overvejer, hvilke muligheder der er for at energioptimere. Derfor har virksomheden lanceret Grøn vedligeholdelsesplan, som er et nyt koncept, hvor en byggesagkyndig gennemgår boligen og udpeger, hvilke forbedringer der kan give besparelser, og lægger en plan for arbejdet på boligen.

– Der har været enorm stor interesse for at få identificeret, hvordan man kan spare penge, men også mindske CO2-aftrykket – for eksempel ved at udskifte vinduer eller øge isoleringen. Mange ældre huse har et stort uudnyttet potentiale, og for mange af vores kunder er den grønne vedligeholdelsesplan især attraktiv på grund af de store besparelser, de på lang sigt kan opnå, siger Christian Norborg, som udover at se på potentialet for at energioptimere også anbefaler boligejerne at følge en række enkle råd til et sundere indeklima.

Tjek for skimmel: Skimmel opstår typisk langs ydervægge og særligt i hjørner ved ydervægge og bag møbler, hvor der ikke er meget cirkulation i luften, og her kan du tjekke, om der er synlig skimmelsvamp. Det er også tegn på skimmelsvamp, hvis der lugter jordslået i huset, men når man lever i det, kan det være svært at lugte, og hvis du er i tvivl, bør du få professionel hjælp.

Luft ud!: Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i fem til ti minutter. For at skimmel kan vokse, skal luftfugtigheden være på mindst 70 procent, og hvis det skal holdes nede, skal der luftes ud – også selvom det er koldt udenfor. Når det er meget koldt udenfor, kan der opstå lidt fugt på ruderne om morgenen, men hvis det er hver morgen, og det bliver siddende hele dagen, er udluftningen sandsynligvis for dårlig. Det er særligt vigtigt at få luftet ud i soveværelset om morgenen.

Hold temperaturen jævn: Store temperaturforskelle øger risikoen for fugtproblemer, hvilket man skal være ekstra opmærksom på, hvis man bruger brændeovn. Sørg for at holde cirka samme temperatur og mindst 18 grader i alle rum, og undgå for eksempel et markant køligere soveværelse.

Begræns fugtudledningen: Et menneske udleder omtrent to liter væske dagligt. og samtidig skaber vi fugt, når vi laver mad, går i bad og tørrer tøj. Undgå derfor at tørre tøj inden døre, luk døren til badeværelset og åbn vinduet, når du går i bad. Brug altid emhætten, når du laver mad på komfuret, og hav så vidt muligt altid låg på gryden.

Foto: Byggesagkyndig.nu