Elbilismen styrkes i Holbæk Kommune med opsætningen af flere ladestandere. Placeringerne er fundet, og derfor sendes de i høring. Holbæk Kommune har tidligere spurgt borgerne, hvor de mener, at der er brug for flere ladestandere på kommunale parkeringsarealer. De input har kommunen nu omsat.

”Elbilismen er stigende og en vigtig forudsætning for den grønne omstilling. Derfor har vi i forsommeren 2022 spurgt vores borgere, hvor de ønsker flere ladestandere. Det resulterede i over hundrede forslag til geografiske placeringer, som vi har bearbejdet og nu omsat til et udbud. Med opsætningen af ladestanderne kommer vi til at gøre det langt lettere at lade elbilen og på den måde bidrage til den grønne omstilling her i Holbæk Kommune,” siger Lars Qvist, formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, med henvisning til, at beslutningen om opstilling af ladestandere til offentlig brug understøtter klimastrategien ’Holbæk 2050’. Her er målet i 2030, at minimum 35% af bilerne på Holbæk Kommunes veje skal være elbiler.

Det ligger ligeledes som en del af den mobilitetsplan, som aktuelt også er sendt i høring.

Se forslag til placeringer

42 kommunale parkeringspladser, hvor der kan opstilles 150 ladestandere med dobbelt udtag til offentlig brug, er udpeget. Forslaget til placeringer inklusive opdeling af udbud i de foreslåede grupperinger er derfor sendt i fire ugers høring.

”Nu er det muligt for alle at se, hvor det er planlagt, at ladestanderne med dobbelt udtag skal placeres i deres lokalområde. Og det er muligt at komme med alternative forslag til placeringer. Herefter sender vi det i udbud, og så må vi afvente og se, om vi får bud ind på alle pladserne i første runde, eller om det vil kræve flere udbudsrunder,” fortæller Lars Qvist om det kommende udbud, der er delt op i syv pakker. Hver pakke dækker fire-syv forskellige parkeringspladser rundt omkring i kommunen, og hver enkelt pakke dækker både større og mindre byer.

Det sker for at give flere leverandører muligheden for at komme i betragtning til opgaven.

De udpegede parkeringspladser og opdelingen af udbud er i offentlig høring frem til og med den 22. marts 2023. Der afholdes desuden borgermøde tirsdag den 14. marts, kl. 17.00-19.00, i kantinen på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Opgaven med etableringen af ladestandere ventes sendt i udbud umiddelbart efter en politisk godkendelse i april. Kontrakterne med leverandørerne ventes underskrevet inden udgangen af 2023, hvorefter ladestanderne kan etableres hurtigst muligt derefter.

Foto: ABW