Orøfærgen har de seneste uger haft lidt tekniske udfordringer med det ene af dens to propellersystemer. Teknikere har nu været her tre gange for at afhjælpe problemerne, men der har været visse udfordringer, da hovedparten af et propellersystem sidder uden for selve skibsskroget (”ude i vandet”).

Ved sidste teknikerbesøg blev der konstateret saltvand i færgens gearolie, hvilket er kritisk og kan medføre et egentligt havari, hvorved færgen så ikke kan sejle længere.

Derfor er der med stor hast indgået en aftale med et skibsværft, så færgen kan komme i dok. Så skal gearet skilles ad, renses, have skiftet lejer, smøres og have nye pakninger.

Færgen SMÅLANDSHAVET er lejet ind fra Lolland som afløser og vil betjene ruten imellem Orø og Holbæk, mens Orøfærgen er på værft. SMÅLANDSHAVET kan ikke have så mange biler med, men 98 passagerer på hver overfart. Der vil blive sejlet efter den normale sejlplan, dog sejles afgangene 21.30 og 22.00 IKKE.

Orøfærgen afsejler til værft søndag middag den 4. september, hvorefter SMÅLANDSHAVET overtager. Det er uvist, hvor længe det vil tage at få udbedret skaderne på gearet, men West-marine og Assens Værft har en formodning om, at Orøfærgen kan være tilbage i drift torsdag-fredag (den 8.-9. september). Men dette skøn er behæftet med usikkerhed. Dog ligger der en palle med reservedele og pakninger klar på kajen, når færgen ankommer til skibsværftet mandag d. 5. september kl. 06.00.

Kilde

Foto: ABW