Altermaleriet med det kendte motiv ”Kristus velsigner et lille barn” fra 1873 af Carl Bloch udlånes i en periode til Statens Museum for Kunst, SMK. Carl Blochs maleri, der til daglig er indsat i det oprindelige store rammeværk, tegnet af arkitekten Christian Hansen, skal dermed for anden gang i løbet af dets 150-årige levetid på rejse, første gang var til Utah, USA. På udstillingen ”Carl Bloch – forført” fra 11. februar – 28. maj 2023 genfortæller SMK historien om Carl Bloch .

I udlånsperioden bliver der opsat et nyt digitalt kunstværk Triptychon #2 af kunstneren Jacob Remin. Værket består af 32 specialfremstillede guldbelagte printplader med i alt 490 hvide lysdioder. Printpladerne er forbundet i et netværk, og lyser i forskellige meditative temperamenter og mønstre. Det bliver til et nyt og overraskende hele, når det placeres i den gamle, meget markante ramme. Her mødes historien med nutiden i form af en digital altertavle, der viser livets kompleksitet og giver anledning til eftertanke, refleksion og bøn. Værket skal også bidrage til en kritisk dialog om det digitale samfund og den måde, vi lever med og i det.

Jacob Remin siger om værket:

”Det digitale gennemtrænger og omslutter os og alt, hvad vi gør. Det digitale forbinder os som mennesker, og det indtager en fuldstændig central plads i vores alles hverdag. Det er de færreste, der forstår, hvordan netværket og de underliggende logikker fungerer. Algoritmen er en styrende kraft – mystisk og magisk.

For mig er kirken et meditativt rum, et rum for kontemplation. Den nye altertavle understøtter dette. Installationen har flere temperamenter; gennem langsomt modulerende lysbevægelser giver Triptychon #2 os muligheden for at svæve ud og fortabe os i skønheden og kompleksiteten.”

Menighedsrådet og særligt Kunst- og Udsmykningsudvalget i Sankt Nikolai Kirke, der har arbejdet intenst med projektet, glæder sig til at opleve det nye værk i kirkerummet.

Birgitte Steen formand for udvalget udtaler:

”Det er et spændende, smukt og udfordrende værk, som Jacob Remin har skabt til Sankt Nikolai Kirke. Harmonien i de abstrakte mønstre inviterer på en rejse, der ikke forstyrrer de kirkelige handlinger, og vi glæder os til, at værket giver liv og lys i kirkerummet.”

Reception lørdag den 28. januar 2023 kl. 15.
Mødested: Sognehuset, Kirkestræde 9, overfor kirken.
Kunstneren vil være til stede og give en præsentation af værket.
Menighedsrådet glæder sig til at byde på et glas og dialog om kirkekunst og det digitale samfund.

Foto: ABW